Program budowy
kapitału żelaznego

Program Budowy Kapitału Żelaznego przez Fundację im. Janusza Kurtyki na lata 2022-2025 zawiera wizję działania Fundacji na najbliższe lata opartą o misję Fundacji oraz katalog wartości, które precyzują kierunek działań.

misja fundacji

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej historii i historiografii w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel troskę o dobre imię państwa polskiego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej oraz postaw patriotycznych.

Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. W tym celu stworzyliśmy Bibliotekę gromadzącą literaturę naukową i źródła z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór prof. Janusza Kurtyki.

Fundacja jest organizacją, której powstanie stanowi odpowiedź na swoistą lukę w zakresie polityki historycznej w Polsce. Jej dostrzeżenie oraz konkretne pomysły mają służyć wypełnieniu owych braków. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także podejmowanie własnych projektów stanowi szansę na realizację szerokiej, aktywnej i podmiotowej działalności na polu polityki historycznej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Członkowie Zarządu Fundacji oraz część zespołu wywodzą się ze środowiska jednej z największych organizacji młodego pokolenia – Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Doświadczenie działalności w organizacjach pozarządowych w połączeniu z autorytetem naukowym Rady Programowej oraz Rady Fundacji to bez wątpienia atuty zespołu, który tworzy fundację im. Janusza Kurtyki.

wartości fundacji

Fundacja w swojej działalności kieruje się pewnym kanonem wartości ukształtowanym w oparciu o myśl i dorobek swojego Patrona

  • Patriotyzm – w codziennej działalności kierujemy się umiłowaniem Ojczyzny, troską o jej dobre imię w kraju i poza jego granicami. Kreujemy także postawy patriotyczne wśród społeczeństwa.
  • Dziedzictwo Rzeczypospolitej – historia, tradycja oraz polska kultura stanowią fundamenty, wokół których organizujemy naszą działalność.
  • Racja Stanu – interes Polski jest kluczowy w podejmowanych przez nas działaniach. Dostrzegamy luki w polskiej dyplomacji w obszarze polityki pamięci i chcemy je wypełnić naszą aktywnością.
  • Niepodległość – tradycja niepodległościowa to najważniejszy element tożsamości naszego państwa. Jako Fundacja pielęgnujemy ją i promujemy w społeczeństwie.
  • Wiedza – tylko dzięki szerokiej wiedzy jesteśmy w stanie zbudować aktywne społeczeństwo obywatelskie.
  • Innowacyjność – nowoczesne podejście do przedstawiania polskiej historii jest kluczem do jej utrwalenia w świadomości społeczeństwa, a szczególnie wśród przedstawicieli młodego pokolenia.
  • Tożsamość obywatelska – Poczucie odpowiedzialności za wspólnotę jest kluczem do silnego państwa. Fundacja im. Janusza Kurtyki chce uczestniczyć w jego budowie poprzez pielęgnowanie tożsamości obywatelskiej.