LAUREACI ORAZ NOMINOWANI W IIi edycji Konkursu

nagrodzeni w konkursie o nagrody przeszłość / przyszłość

FUNDACJA PIĘKNO ŻYCIA

Upamiętnienie w terenie

ARCHIWUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Strażnicy Ksiąg

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH​

Innowacyjne formy edukacji historycznej

STICHTING DRIEL-POLEN

Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą

SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD STARĄ ROSSĄ

Polonia i Polacy za granicą

nominowani do nagród przeszłość / przyszłość

Romuald Rzeszutek

Upamiętnienie w terenie

Fundacja Piękno Życia

Upamiętnienie w terenie

Bogusław Łabędzki Stow. Historyczne im.

Danuty Siedzikówny "Inki"

Upamiętnienie w terenie

ks. Jarosław Wąsowicz SBB

Upamiętnienie w terenie

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia

Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Upamiętnienie w terenie

Łukasz Żywulski

Strażnicy ksiąg

Mateusz Kotas Fundacja "W Połowie drogi"

Strażnicy ksiąg

Janusz Siemion/Biblioteka - Centrum Kultury

w Szczuczynie

Strażnicy ksiąg

Projekt Archiwum Pełne Pamięci / Archiwum

Instytutu Pamięci Narodowej

Strażnicy ksiąg

Archiwum Państwowe w Kielcach

Strażnicy ksiąg

Andrzej Dziubek - De Press

Innowacyjne formy edukacji historycznej

Dr Andrzej Borcz / Ryszard M. Zając/

Waldemar natoński

Innowacyjne formy edukacji historycznej

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Innowacyjne formy edukacji historycznej

Stowarzyszenie Rekonstrukcji

Historycznej GRYF

Innowacyjne formy edukacji historycznej

Mirosław Marciniak - Gozdnica

Miasto Ceramików

Innowacyjne formy edukacji historycznej

Alberto Trujillo/Poland First to Fight

Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą

Bytomski Klub Samorządowy

Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą

Stichting Driel-Polen

Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie

im. Jana Olszewskiego

Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

Polonia i Polacy za granicą

Związek Klubów Polskich w USA

Polonia i Polacy za granicą

Ks. Kazimierz Długosz

Polonia i Polacy za granicą

Tomasz Muskus

Polonia i Polacy za granicą

Andrzej Kempa

Polonia i Polacy za granicą