Przegląd Przeszłość / Przyszłość to cykl wydarzeń promujących polską historię organizowanych przez Fundację im. Janusza Kurtyki w ostatni weekend sierpnia tj. w dniach 26-28  sierpnia br. na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Warszawie. 

Uwaga! Niniejszy program może ulec zmianie!

26 SIERPNIA 2022

 • 11:00 – 11:15

Rozpoczęcie Przeglądu Przeszłość/Przyszłość i powitanie Gości

 • 11:15 – 12:45

Debata Algorytmy prawdy, algorytmy fałszu. Sztuczna inteligencja w obszarze historii. Szanse i zagrożenia

Zaproszeni eksperci pochylą się nad bardzo aktualnym tematem jakim jest sztuczna inteligencja, której dynamiczny rozwój może skutkować rewolucyjnymi zmianami. W trakcie tej rozmowy dotkniemy interesującego nas obszaru, czyli wpływu sztucznej inteligencji na historię, a szczególnie jej przedstawianie.

 • prof. Marek Kornat
  historyk, kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Zakładu Historii XX wieku i Pracowni Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych Polskiej Akademii Nauk. Swoje badania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu sowietologii, dziejów dyplomacji II Rzeczypospolitej oraz polskiej myśli politycznej XIX i XX w.

   

 • Prof. Piotr Guzowski
  historyk. Obecnie, prócz historii gospodarczej i demografii historycznej, zajmuje badaniami z zakresu historii środowiskowej, w których wykorzystuje się archiwa natury jako źródła do badań historycznych, zwłaszcza nad przełomami gospodarczymi i kryzysami demograficznymi. Sekretarz naukowy Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej UwB.

   

 •  dr Artur Goszczyński
  historyk, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalista naukowy w Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polityką wewnętrzną oraz elitą władzy polsko-litewskiej Rzeczypospolitej za panowania pierwszych Wazów, dworem królewskim XVI–XVII w., dziejami wojskowości polskiej XVI–XVII w., edukacją w okresie staropolskim oraz historią społeczną epoki nowożytnej.

   

 •  dr Damian Bębnowski – moderator
  historyk i ekonomista, adiunkt w Katedrze Historii Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX–XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w językach polskim i angielskim (w 2022 r., nakładem wydawnictwa Peter Lang, ukaże się jego książka o najnowszej historii gospodarczej Niemiec). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013–2014), Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (2021) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował granty (m.in. MNiSW, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Muzeum Historii Polski, Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz staże naukowe (m.in. w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w USA (Columbia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge) i Niemczech (Justus-Liebig-Universität w Gieβen, Humboldt-Universität w Berlinie, Universität Regensburg). Wykładowca historii gospodarczej na Zhengzhou University w Chinach (2021/2022). Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie (w latach 2015–2018 również Sekretarz Zarządu).
 • 12:30 – 14:15

Debata „Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historii”

Paneliści scharakteryzują strategie CSR podmiotów biznesowych, ich profilu i katalogu wartości. Podejmą próbę uwypuklenia wagi pamięci dla funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie lokalnym, jak i w skali „makro”. Rozmowę wzbogaci swoisty apel, iż pamięć jako wartość winna znaleźć się w dyskursie biznesu.

 • Andrzej Goździkowski
  adwokat, współzałożyciel i akcjonariusz Spółki Akcyjnej CEDROB, od 1997 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gobarto S.A. i Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność w okresie stanu wojennego. Interesuje się historią, polityką, literaturą i sztuką.


 • Maciej Gnyszka
  doświadczony networker z ponad 10-letnim stażem, twórca pierwszej polskiej agencji fundraisingowej Gnyszka Fundraising Advisors oraz współwłaściciel Pracowni Synergii. Pomysłodawca projektu StartUp na Maxa, której celem jest ogłoszenie św. Maksymiliana patronem przedsiębiorców i startupów. Założyciel Towarzystw Biznesowych, które powstały w 2010 r. po to, by stworzyć jak najliczniejszą i jak najbogatszą klasę średnią, skupiającą przedsiębiorców, podzielających te same wartości: przywiązanie do cywilizacji łacińskiej i jej dwóch aspektów – katolicyzmu i wolnego rynku.


 • Ksenia Buglewicz
  ekspert w zakresie zagadnień z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz zrównoważonego rozwoju z ukierunkowaniem na budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz wiedzę merytoryczną w zakresie PR, promocji, strategii wizerunkowej, marketingu, komunikacji biznesowej oraz zarządzania. Jest aktywnie zaangażowana w promowanie koncepcji public relations w perspektywie uczciwego kształtowania wizerunku podmiotów rynkowych oraz promowania zachowań etycznych.


 • Marcin Przyłębski
  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował również na Freie Universität w Berlinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym. W latach 2011-2017 był Dyrektorem Biura Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Poznania. Od 2018r. pracuje w PZU, gdzie odpowiada za eventy oraz działania sponsoringowe, w tym za sponsoring kultury, sportu, ale także wsparcie projektów wzmacniających i budujących polską tożsamość narodową.
 • Paweł Kurtyka – moderator
  architekt, historyk i manager. Prezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru korporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010–2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji państwa polskiego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
 • 14:15 – 16:00

Debata „Obrazy przeszłości /obrazy na przyszłość, czyli o historii na ekranie”

Goście debaty dokonają przeglądu stanu polskiej kinematografii historycznej, odnosząc się zarówno do dużych produkcji, jak i seriali. Wyjaśnią znaczenie filmów historycznych na świecie, charakteryzując sytuację w Polsce z punktu widzenia jakości obrazów oraz ich siły przebicia w społeczeństwie. Odniosą się przy tym do stanu kadr, zaplecza finansowego (w tym relacji między środkami publicznymi a prywatnymi), wykorzystywanych narzędzi, uwypuklanych wartości, czy środowiska instytucjonalnego.

 • Robert Kaczmarek 
  Reżyser, scenarzysta i producent filmowy. W 1985 studiował socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1989 został absolwentem Wydziału Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Producentów Filmowych. Był prezesem firmy producenckiej Dr Watkins, obecnie pełni tę funkcję w firmach Biograf Film oraz Film Open Group. W 2020 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

  Jego filmy poruszają tematykę polityczno-historyczną i kulturalną. Często rozprawiają się z przeszłością lub stanowią formę biograficznych reminiscencji. Motywem przewodnim w jego filmach pozostaje prawda nieuginająca się pod mainstreamowymi wpływami.

  Jako producent dotychczas zrealizował ponad 100 filmów w tym : Polmission. Tajemnice Paszportów, Polska to wielka rzecz, Tora i miecz, Nieudacznicy, czy Betar. Wyreżyserował ok 40 filmów, wśród nich cieszący się uznaniem dokument Towarzysz Generał. Obecnie na premierę czeka najnowszy film w jego reżyserii Zbigniew Seifert. Przerwana podróż.

  Podczas VI Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni otrzymał Nagrodę Specjalną „Platynowy Opornik” za całokształt twórczości. Rok później na uroczystej gali na Zamku Królewskim został doceniony nagrodą „Strażnik Pamięci” za bezkompromisowe filmy dokumentalne. Z kolei w 2019 r. został laureatem dorocznej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego w kategorii film.

   

 • dr Maciej Białous
  Adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. W pracy naukowej zajmuje się m.in. tematyką polityki kulturalnej oraz socjologii filmu. Autor książki „Społeczna konstrukcja filmów historycznych” i szeregu artykułów naukowych. Edukator filmowy doświadczony w realizacji lokalnych i ogólnopolskich projektów, takich jak: „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, „Akademia Dokumentalna Docs Against Gravity”, „Polska światłoczuła”. Współpracuje z Dyskusyjnymi Klubami Filmowymi w Białymstoku, Augustowie i Sokółce. Od 2014 r. współorganizator międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych „ŻubrOFFka”.


 • Piotr Zaremba
  Dziennikarz, publicysta, krytyk teatralny i filmowy. Absolwent studiów historycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1990), pracę magisterską Nowy Ład Roosevelta w ujęciu różnych kierunków politycznych międzywojennej Polski napisał pod kierunkiem Andrzeja Garlickiego.

  Przez kilka lat pracował jako nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a w pierwszym roku prezydentury Lecha Wałęsy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od 1991 pracuje jako dziennikarz, m.in. w „Życiu Warszawy” (w latach 1991–1996 jako reporter), „Życiu” (1996–1998 jako szef działu opinii), „Nowym Państwie” (w latach 1998–2002 jako zastępca redaktora naczelnego), „Newsweeku” (członek redakcji 2003–2010). Od października 2010 jest publicystą „Rzeczpospolitej”, od lutego 2011 do listopada 2012 był publicystą tygodnika „Uważam Rze”. Publikował także w „Gazecie Polskiej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku”, „Polsce The Times”, „Tygodniku Powszechnym”. Od listopada 2012 publikuje w tygodniku „W Sieci” (w latach 2015–2017 jako zastępca redaktora naczelnego).

 • Miłosz Kozioł – moderator
  reżyser, producent, montażysta Zajmuje się produkcją audiowizualną. Reżyseruje filmy i widowiska. Tworzy także spoty reklamowe, kampanie społeczne i filmy wizerunkowe. Pracuje jako komercyjny reżyser – reżyserował spoty i filmy m.in. dla Amway, IdeaBank, Nutrica, Pfizer, Gremi, Komisji Europejskiej, Milka, Allegro, Romet, Mbank, Western Union i wielu innych. Na swoim koncie ma też instalacje audiowizualne oraz multimedialne wystawy i ekspozycje. Realizował programy telewizyjne (TVP, TVN, Sky), filmy dokumentalne oraz reportaże. Szczególne miejsce w jego pracy zajmują spoty społeczne, produkcje dla NGO oraz instytucji kultury.

  Współpracował też z instytucjami historycznymi – muzeami i Instytutem Pamięci Narodowej. 

 • 16:00 – 17:30

Przerwa obiadowa

 • 17:30 – 19:30

Debata „Czego nie widać z Warszawy? Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej”

Dyskusja towarzyszyć będzie wręczeniu Nagrody Przeszłość/Przyszłość dla najlepszej inicjatywy polonijnej, promującej polskie dzieje poza granicami naszego kraju. Rozmowa ukaże perspektywę ambasadorów polskiej historii na obczyźnie. Pozwoli to lepiej poznać ich sukcesy na tym polu, jak również zrozumieć problemy i wyzwania, z którymi mierzą się w codziennej działalności. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu “Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”.

 • Dr Łucja Mirowska-Kopeć
  sercem i duszą pedagog, która zarówno w pracy zawodowej jak i społecznej, poświęca całą energię wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. Po ukończeniu Germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim przez dziesięć lat uczyła języka niemieckiego. Po przyjeździe do Chicago w 1991 roku, podjęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej Edwards, gdzie początkowo pracowała jako nauczycielka w polskim programie dwujęzycznym, następnie jako kierownik programu dwujęzycznego. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcję zastępcy dyrektora w szkole średniej Hubbard High School w Chicago.  Od 1 lipca 2007 r. jako pierwsza Polka nowej emigracji pełniła funkcje dyrektora w prestiżowej szkoły Arthur E. Canty Elementary School.

  Dr Łucja Mirowska-Kopeć oprócz uczestniczenia w wielu konferencjach i kursach, zdobyła w Stanach Zjednoczonych dwa magisteria, na Columbia College w Urban Teaching i w Northeastern Illinois University w Educational Leadership oraz doktorat w dziedzinie edukacji na uniwersytecie Nova Southeastern University.  Jest współautorka II edycji książki Biznesowe inspiracje Polek na świecie.

  Jest twórcą Olimpiady naukowej w języku polskim dla uczniów Chicagowskich Szkół Publicznych, której przewodniczyła przez 5 lat.  Czynnie działa w Związku Klubów Polskich- od września 2021 r. pełni funkcja prezesa ZKP. Będąc wiceprzewodniczącą Komitetu Parady, przez 10 lat przewodniczyła komitetowi Wyborów Królowej Parady 3-go Maja.  

  w 2010 roku współpracowała z prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej przy zorganizowaniu konferencji polonijnej „National Conference: The Polish American Community in the 21st Century: Challenges and Opportunities”.  W grudniu 2018 roku współorganizowała wystawę Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i periodykach w latach 1764-1919. Od 2018 roku dr Mirowska-Kopeć pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Stypendialnego im. św. Jana Pawła II przy Lidze Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii.

 • Elżbieta Barras
  Biolog, absolwentka Birkbeck, University of London. Nauczycielka nauk przyrodniczych w gimnazjum i biologii w liceum. Od wielu lat związana z edukacją polonijną jako nauczycielka i dyrektor szkoły. Juror konkursu Być Polakiem. Członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie (od 2021 r. Prezes).
 • Andrzej Kempa
  Dyplomowany elektronik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. W Austrii od 1991 r. Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii. Prezes Światowej Federacji Sportu Polonijnego. Aktywny działacz społeczny na rzecz Polaków i Austriaków. Organizator lub współorganizator wielu wydarzeń, łączących historię, kulturę i sport, m.in. imprez sportowo-charytatywnych, wystaw historycznych. Współzałożyciel Polonijnego Centrum Sportów Wodnych w Gdańsku. Organizator Sympozjów Sportu Polonijnego. Założyciel serwisu informacyjnego „Polonia Sport”. Autor artykułów i opracowań́ dotyczących Polonii (m.in. Polacy jako Ambasadorzy współpracy środkowoeuropejskiej, Oblicza Polonii, Kolorowe Mateczniki). Współautor filmu dokumentalnego o obozie zagłady w Gusen. Moderator i gość wielu audycji radiowych i programów telewizyjnych. Panelista debat polonijnych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Stanisława. Ambasador at Large w Austrii Orderu św. Stanisława. Przez czasopismo polonijne „Żongler” wybrany Twarzą Roku 2006.

 • Sławomir Budzik – Moderator
  Polonijny radiowiec, producent radiowo-telewizyjny, filmowiec, montażysta i konferansjer. Dziennikarz Radia Deon z Chicago

DZIEŃ II: 27 SIERPNIA 2022

 • 11:00 – 14:00

Rozpoczęcie II dnia Przeglądu Przeszłość/Przyszłość

Podsumowanie promocji zagranicznych związanych z projektem „Nagroda im. Janusza Kurtyki”

Wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki Laureatowi VI edycji oraz debata z Laureatem

Nagroda im. Janusza Kurtyki to wielofunkcyjne narzędzie projektowe, stworzone w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków przetłumaczonych w ramach Nagrody na języki obce. Naszym celem jest poszerzenie dostępności językowej i promocja wyjątkowych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku.

dr Przemysław Benken
historyk i politolog, absolwent stosunków międzynarodowych i politologii na Uniwersytecie Szczecińskim, doktorat obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2012 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, obecnie gł. specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych. Przez kilka lat prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: historia wojskowa XIX–XX w. (m.in. II wojna indochińska) i najnowsza historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Autor dziesięciu książek naukowych i popularnonaukowych (m.in. Wypadki gryfickie 1951 r., Szczecin 2014; Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne, Szczecin 2014; Hamburger Hill 1969, Warszawa 2016; Tajemnica śmierci Jana Rodowicza „Anody”, Warszawa 2016; Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego ps. „Czekolada”, Szczecin 2021) oraz blisko stu artykułów naukowych.

Wręczenie Nagród Przeszłość/Przyszłość

Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość” ma na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane.

 • 14:00 – 15:15

Przerwa obiadowa 

 • 15:15 – 16:15

Koncert pt. „Niezłomny”, poświęcony postaci płk. Franciszka Niepokólczyckiego

Toast za środowisko wokół Przeglądu Przeszłość/Przyszłość

 • 16:15 – 17:00

Przerwa kawowa

Rozwiązywanie zagadki Escape Room 

Zwiedzanie Dworku Milusin w Muzeum Józefa Piłsudskiego

 • 17:00 – 19:00

Debata „Polska-Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu” 
(transmisja na żywo w Radiu Wnet)

POLSKA UKRAINA2a

Zaproszeni eksperci omówią zaangażowanie Polski w wojnę Rosji z Ukrainą. Przybliżą różne aspekty pomocy humanitarnej, militarnej, dyplomatycznej oraz wsparcie dla uchodźców. Poruszona zostanie trudną przeszłość obu narodów jako wyzwanie dla wzajemnej współpracy. Potencjalny sojusz polsko-ukraiński w drugiej ćwierci XXI w. przedstawią w jego geopolitycznym kontekście. Wreszcie, padną odpowiedzi na pytanie, co nam może przeszkadzać w budowaniu trwałego sojuszu z punktu widzenia wspólnej polityki historycznej.

 • prof. Fryderyk Zoll
  prawnik, profesor nauk prawnych w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w European Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück. Doktor honoris causa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu. Wiceprzewodniczący Zarządu KOD Małopolska. Autor blisko dwustu publikacji w zakresie europejskiego prawa prywatnego, prawa konsumenckiego, prawa nowych technologii, związków prawa prywatnego oraz publicznego, niezależności sądownictwa. W latach 2019–2021 członek Komitetu Wykonawczego European Law Institute. Od 2008 r., kierownik 8 projektów grantowych – Narodowego Centrum Nauki, Polsko-Niemieckiej Fundacji Naukowej, Komisji Europejskiej.
 • dr Sierhiej Banach
  dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tarnopolu, dziś żołnierz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej z Tarnopola. Wraz z grupą zaufanych osób organizuje transport po całej Ukrainie, w tym Donbasie dostarczonych przez Fundację im. Janusza Kurtyki oraz prof. Fryderyka Zolla środków pomocy humanitarnej.

   

 • Dmytro Antoniuk 
  dziennikarz. Pracował dla wielu redakcji ukraińskich („Kyiv Weekly”, „Radio Rocks”, „10 Days”, „Reader’s Digest (Ukraine)”, „Kurier Galicyjski”, „Słowo Polskie”). Od 2022 r. korespondent Radia Wnet. Stypendysta Programu „Gaude Polonia” (2016). Autor publikacji (sześciu przewodników po Ukrainie oraz Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie) i tłumaczeń z angielskiego i polskiego.

   

 •  Jan Piekło
  dziennikarz, ekspert ds. mediów. Dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Forum”. Działał w redakcyjnej „Solidarności”. Relacjonował m.in. wydarzenia rewolucji rumuńskiej i obalenie reżimu komunistycznego Nicolae Ceaușescu (1989), przebieg rozpadu Jugosławii oraz wojny w Bośni i Hercegowinie (1992–1995). Brał udział w pierwszym konwoju humanitarnym zorganizowanym przez Janinę Ochojską do oblężonego Sarajewa (1992). W latach 2001–2002 był koordynatorem projektu „Mosty Tolerancji”, realizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, amerykański konsulat generalny w Krakowie oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza. Do 2005 r. był dyrektorem programowym „Znaku”, następnie dyrektorem wykonawczym PAUCI (Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative, przekształconej później w Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), prowadząc projekty transgraniczne w Armenii, Gruzji, Mołdawii, a zwłaszcza na Ukrainie. W latach 2011–2013 był członkiem Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego przy Komisji Europejskiej. W latach 2016–2019 ambasador RP na Ukrainie.

   

 • Marek Budzisz
  Ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu. Doradca ministra szefa kancelarii Premiera oraz ministra finansów w rządzie Jerzego Buzka.


 • Paweł Kurtyka – moderator
  z zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch) oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr). Wiceprezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru koroporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
 • 19:00 – 21:00

Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Józefa Piłsudskiego

 • 21:00 – 23:00

Spotkanie integracyjne

DZIEŃ III: 28 SIERPNIA 2022

 • 10:00 – 17:30

Zwiedzanie Biblioteki im. Janusza Kurtyki (ul. Rakowiecka 37)

Msza św. w intencji środowiska skupionego wokół Fundacji im. Janusza Kurtyki w Pawilonie X w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Spacer historyczny: Śladami Armii Krajowej (zbiórka przy ul. Rakowieckiej 37)

Do Przeglądu zostało

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund

INFORMACJA DOJAZDOWE NA PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ PRZEGLĄDU:

 • Informacje o dojeździe do Muzeum oraz parkingu dostępne są na poniższej stronie internetowej: https://muzeumpilsudski.pl/jak-dojechac/
 • Drugiego dnia Przeglądu z przystanku Dw. Centralny 04 w Warszawie o godz. 9.30 odjedzie autobus do Muzeum Józefa Piłsudskiego podstawiony przez Fundację. Autobus zatrzyma się na jednym przystanku przy hotelu Bella Vista w Sulejówku o godz. 10.00. Uwaga! Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
 • Drugiego dnia Przeglądu  o godz. 23.00 autobus będzie miał kurs powrotny do Warszawy tą samą trasą. Uwaga! Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
 • Uwaga – obowiązuje zakaz parkowania przy ul. Paderewskiego
 • Informacja o utrudnieniach w ruchu od władz lokalnych
  Od 16 SIERPNIA ZAMKNIĘTY PRZEJAZD W AL.PIŁSUDSKIEGO!  Prace związane z budową tunelu rozpoczynają się rano 16 sierpnia. Oznacza to, że od tego dnia istniejący przejazd będzie nieczynny! Zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Marszałkowski tymczasową organizacją ruchu zalecane są dwa objazdy:
  ➡️ przez przejazd kolejowy w Wesołej w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku
  ➡️ przez przejazd kolejowy w ciągu ul. Przejazd w Sulejówku