Relacja z debaty: Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W dniu 22 września 2022 r odbyła się debata pt. „Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Wydarzenie to odbywało się w ramach projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały cykl w 2022 roku dotyczy relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji.

Dyskusja oscylowała wokół fenomenu unii lubelskiej i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Paneliści rozmawiali o miejscu ziem ruskich w polsko-litewskim systemie ustrojowym w kontekście politycznym, kulturalnym i społecznym. W trakcie dyskusji poruszano także istotę takich wydarzeń jak powstania kozackie, unia hadziacka.

Prelegenci omówili także postawy elit kozackich względem Rzeczypospolitej w oparciu o takie postaci jak Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny i Bohdan Chmielnicki. Na koniec paneliści debatowali nad związkiem ziem ruskich a upadkiem Rzeczypospolitej.

PANELIŚCI:
  •  

dr hab., prof. Instytut archeografii i źródłoznawstwa Narodowej Akademii nauk. Zainteresowania naukowe: Kozaczyzna w XVI-XVII w., Hetmańszczyzna, stosunki ukraińsko-polskie, ukraińsko-moskiewskie, ukraińsko-tatarskie

  •  

doktor, historyk, pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w dziejach nowożytnych Ukrainy i Kozaczyzny. Autor książki „Od ugody hadziackiej do Cudnowa. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660” oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych dziejom Kozaczyzny zaporoskiej w XVI-XVII wieku.

  •  

Historyk i dyplomata; wykładowca Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (od 2013). Badacz historii Rusi i Rosji oraz dziejów petersburskiej Polonii. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim (1980). Doktorat (Kanclerz Iwan Wiskowaty. Studium kariery politycznej w XVI-wiecznej Rosji) obronił pod kierunkiem prof. Andrzeja Poppego (1990). W 2018 habilitował się na podstawie pracy Stosunki polsko-moskiewskie w XVI–XVII w. – problemy źródłoznawcze, literaturoznawcze i edytorskie. W latach 1980-2013 pracownik Instytutu Historycznego UW (kolejno: jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt starszy wykładowca); sekretarz naukowy Instytutu Historycznego UW (1990-1993); przewodniczący zarządu Fundacji Naukowej Przyjaciół Instytutu Historii UW „Klio” (1991–2000). Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (1995–1997); członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN (obecnie: Komisja Historyków Polski i Rosji), Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 1987), członek zagraniczny rosyjskiego Towarzystwa Historyczno-Genealogicznego (od 1988), członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Muzeów Moskiewskiego Kremla (od 2006); członek zagraniczny Światowego Klubu Petersburżan (2019). Założyciel i redaktor serii Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia. Fontes XV–XVII saec. (Warszawa-Moskwa, od 1995); współzałożyciel i przewodniczący almanachu „Polonia. Studia o Polsce i Polakach” (Krasnodar, od 2019). Główny redaktor encyklopedii internetowej „Polski Petersburg” ( https://www.polskipetersburg.pl/ , 2013-2020); członek rad redakcyjnych 6 międzynarodowych periodyków naukowych (Polska, Rosja, Węgry). Profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL, 2011 – rezygnacja, III 2022)); profesor honorowy Akademii Dziennikarstwa Republiki Kazachstan (2015); doktor honoris causa Południowego Uniwersytetu Federalnego (SFedU, Rostow n/Donem, 2021 – rezygnacja, III 2022). W latach 2000–2009 w służbie dyplomatycznej – radca Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej (I radca od 2007). Był dyrektorem Instytutu Polskiego w Petersburgu (2000–2005) i dyrektorem Instytutu Polskiego w Moskwie (2005–2009). Laureat Nagrody Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora (2021).

MODERATOR:
  •  

historyk, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalista naukowy w Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polityką wewnętrzną oraz elitą władzy polsko-litewskiej Rzeczypospolitej za panowania pierwszych Wazów, dworem królewskim XVI–XVII w., dziejami wojskowości polskiej XVI–XVII w., edukacją w okresie staropolskim oraz historią społeczną epoki nowożytnej.

Nagranie debaty dostępne jest na kanale youtube Fundacji.

Zadanie finansowane z budżetu Państwa ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

tagi

podziel się