/
Przekaż


* Uzupełnij dane do wpłaty
**Pole NIP nieobowiązkowe

Dane do przelewu tradycyjnego
Numer rachunku bankowego:
89 1020 5561 0000 3302 3005 3006

Numer rachunku bankowego USD (IBAN):
PL85 1020 3352 0000 1102 0279 8023
SWIFT: BPKOPLPW

Bank: PKO Bank Polski S.A
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa