Przegląd Przeszłość/Przyszłość – Algorytmy historii to wydarzenia promujące polską historię, organizowane przez Fundację im. Janusza Kurtyki w ostatni weekend sierpnia, tj. w dniach 26-27 sierpnia 2023 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie oraz Bibliotece im. Janusza Kurtyki.

Uwaga! Poniższy program może ulec zmianie!

Obowiązuje rejestracja na wydarzenie poprzez formularz rejestracyjny.  Decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba osób ograniczona ze względu na rangę miejsca.
Rejestracja prowadzona jest do 4 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

SOBOTA, 26 SIERPNIA 2023 R.

 • 11:00 – 11:15

Rozpoczęcie Przeglądu Przeszłość/Przyszłość 2023 i powitanie Gości

 • 11:15 – 12:30

Debata Algorytmy prawdy, algorytmy fałszu. Sztuczna inteligencja w obszarze historii. Szanse i zagrożenia

Zaproszeni eksperci pochylą się nad bardzo aktualnym tematem, jakim jest sztuczna inteligencja, której dynamiczny rozwój może skutkować rewolucyjnymi zmianami. W trakcie tej rozmowy dotkniemy interesującego nas obszaru, czyli wpływu sztucznej inteligencji na historię, a szczególnie jej przedstawianie.

 • Magdalena Hajduk

  Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz MBA na

  Politechnice Gdańskiej. Ma ponad 15 lat doświadczenia zawodowego m.in. w IT i digital marketing.

  Dyrektor Biura Nowych Technologii w IPN odpowiedzialna za transformację cyfrową oferty edukacyjnej IPN.

 • Dr Leszek Bukowski

  jest specjalistą w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego. Jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora. Specjalizował się w dziedzinie logiki modalnej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie zajmował się rozwojem algorytmów umożliwiających maszynom lepsze zrozumienie ludzkiego języka. Od wielu lat współpracuje z polskimi i światowymi firmami przy projektach związanych z uczeniem maszynowym. Uczestnik licznych konferencji i paneli dyskusyjnych związanych z technologią SI. Komentator bieżących wydarzeń ze świata technologii.

 • Jan Barbacki

  Nauczyciel akademicki, badacz w obszarze zastosowań sztucznej inteligencji. Od 2014 roku pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczestnik wielu projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W pracy naukowej wykorzystuje zaawansowane metody uczenia maszynowego – w tym różne rodzaje sztucznych sieci neuronowych – w budowie modeli komputerowych złóż węglowodorów oraz symulacji procesu eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej. Miłośnik malarstwa i opery.
 • 12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

 • 12:45 – 13:45

Debata Za łukiem rzeki. Czy możliwy jest globalny zwrot w narracji o polskiej historii?

Nasi goście zastanowią się, czy wojna na Ukrainie, zachwianie globalnego systemu bezpieczeństwa i powrót do zapomnianych wartości, takich jak wolność, niepodległość i odwaga, są dla Polaków szansą na zmianę sposobu postrzegania przez świat naszego kraju i naszej historii.

 • Prof. Ewa Domańska

   

  Historyk, teoretyk historiografii oraz metodolog nauk humanistycznych i społecznych. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz assistant profesor na Uniwersytecie Stanforda w USA. Główne zainteresowania naukowe: teoria i historia historiografii, metodologia historii, nauk humanistycznych i społecznych, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, humanistyka ekologiczna, nieeuropejskie podejścia do przeszłości, ludobójstwa, badania martwego ciała i szczątków. Autorka wielu prac naukowych w językach polskim i obcych. Laureatka nagród i stypendiów naukowych (m.in. Kosciuszko Foundation Fellowship, programu Fulbrighta, Center of Cultural Studies, University of California at Santa Cruz w USA). Realizowała liczne granty (m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Norwegian Academy of Science and Letters). Przebywała na kursach i stażach w zagranicznych ośrodkach naukowych w Europie i USA. Pełni funkcje redakcyjne w uznanych periodykach naukowych oraz angażuje się w prace szeregu organizacji naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historiograficznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, fundacji „Imitatio. Integrating the Human Sciences”, International Commission for the Theory and History of Historiography, Komitetu Nauk Historycznych i Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk).

   

 • Prof. Andrzej Nowak

   

  Historyk, sowietolog, publicysta. Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Zakładzie Historii XX wieku Polskiej Akademii Nauk. Główne zainteresowania naukowe: historia Europy Wschodniej, stosunki polsko-rosyjskie, sowietologia myśl polityczna Europy Wschodniej XIX–XX w. Autor ponad 30 książek, ponad 200 artykułów naukowych i recenzji oraz przeszło 400 tekstów publicystycznych. Przez lata związany z wieloma tytułami prasowymi. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Realizował szereg grantów naukowych. Wykładał historię Polski i Rosji w Polsce i za granicą (m.in. Rice University, Columbia University, Harvard University, Cambridge University, University College London, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Tokijski, University of Toronto, Simon Fraser University, McGill University, University of Alberta). Członek Narodowej Rady Rozwoju, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN oraz innych organizacji. Redaktor naczelny „Kwartalnika Historycznego”, członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Dzieje Najnowsze”. Kawaler Orderu Orła Białego, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • 15:45 – 17:30

Podsumowanie promocji zagranicznych związanych z projektem
Nagroda im. Janusza Kurtyki

Wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki Laureatowi VII edycji Konkursu oraz debata z Laureatem

Nagroda im. Janusza Kurtyki to wielofunkcyjne narzędzie projektowe, stworzone w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków przetłumaczonych w ramach Nagrody na języki obce oraz wydanych w prestiżowych zachodnich wydawnictwach naukowych. Naszym celem jest poszerzenie dostępności językowej i promocja wyjątkowych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku. 

Prof. Wojciech Materski – historyk i politolog. Badacz historii Związku Sowieckiego i stosunków polsko-sowieckich, dziejów Gruzji i Zakaukazia, międzynarodowych instytucji zbiorowego bezpieczeństwa oraz transformacji regionu postsowieckiego po 1991 r. W latach 1990–
2004 kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (w latach 2001–2004 wicedyrektor ds. naukowych, a następnie dyrektor w latach 2004–
2012). Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych (2008–2016) oraz Polsko-Gruzińskiej Komisji Historycznej. Autor lub współautor około 600 publikacji naukowych, w tym ponad 30 książek, m.in.: Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939 (1994), Georgia Rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918–1921 (1994), Gruzja (2000), Pobocza NAGRODA dyplomacji. Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzecząpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym (2002), Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943 (2005),
Dyplomacja Polski „lubelskiej”. Lipiec 1944 – marzec 1947 (2007), Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami (2009), Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy (2010), Katyń. Od kłamstwa ku prawdzie (2012), Współkonstruktorzy ładu powojennego. Konferencje Narodów Zjednoczonych 1943–1945 (2015), Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej (2017), współautor tomów IV–VI Historii
dyplomacji polskiej (1995–2004). Redaktor wielu publikacji źródłowych, m.in. sekretarz naukowy wydawanej we współpracy ze stroną rosyjską czterotomowej edycji Katyń. Dokumenty zbrodni
(1995–2005)

Wręczenie Nagród Przeszłość/Przyszłość

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość ma na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych inicjatyw związanych z propagowaniem i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane.

 • 17:30 – 18:00

Koncert zespołu Passionart pt. Zapora. Nigdy się nie poddam 

Projekt Niezłomny to koncert poświęcony postaci Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora, bohatera walk o niepodległość kraju, represjonowanego przez władze komunistycznej Polski, dzisiaj – jak wielu patriotów tamtych czasów – zapomnianego. Dzięki współpracy Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, postać Dekutowskiego wraca do świadomości obywateli. Jego poświęcenie, patriotyzm, bezsprzeczny heroizm i tragiczna śmierć w katowni w więzienia na Rakowickiej w Warszawie, to wielka księga pokory dla współczesnego społeczeństwa. To wielka księga prawdziwego patriotyzmu.

Projekt Niezłomny powstał w dwóch odsłonach artystycznych – jako widowisko muzyczno-słowne oraz – prezentowany podczas Przeglądu Przeszłość/Przyszłość – koncert pieśni. Wydarzenie przygotowali artyści Filharmonii Krakowskiej i zaproszeni do współpracy goście.

Wykonanie: Artyści Filharmonii Krakowskiej

Produkcja:  Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Passionart

Artyści:

Magdalena Drozd – sopran

Maciej Wyborski – bas

Marek Pawełek – fortepian

Witold Góral – gitara

Michał Braszak – gitara basowa

Grzegorz Fieber – instrumenty perkusyjne

 

Janusz Wierzgacz – muzyka

Jerzy Łysiński – teksty piosenek

Marek Pawełek – aranżacje

 • 18:00 – 19:00

Zwiedzanie Belwederu z przewodnikiem

NIEDZIELA, 27 SIERPNIA 2023 R.

 • 10:00 – 11:00

Zwiedzanie Biblioteki im. Janusza Kurtyki (Warszawa, ul. Rakowiecka 37)

 • 11:00 – 12:00

Msza św. w intencji Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz środowiska skupionego wokół niej
(Pawilon X, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Warszawa, ul Rakowiecka 37)

 • 12:30 – 17:30

Spacer historyczny po Warszawie: Śladami Zbrodni Katyńskiej w Warszawie (zbiórka: Warszawa, Pomnik Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu)

Do Przeglądu zostało

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund
Przegląd Przeszłość/Przyszłość odbędzie się w Pałacu Belwederskim przy ul. Belwederskiej 54 w Warszawie
Obiad dla uczestników Przeglądu Przeszłość/Przyszłość serwowany będzie w Restauracji Venti Tre przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie
W drugim dniu Przeglądu wydarzenia będą miały miejsce na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

INFORMUJEMY, ŻE NA TERENIE PAŁACU BELWEDERSKIEGO NIE MA MIEJSC DO PARKOWANIA. POJAZDY PROSIMY PARKOWAĆ NA ULICACH WOKÓŁ PAŁACU

patronat honorowy prezydenta rp
andrzeja dudy

RP-znak-poziomy-czarny (1)

dofinansowanie

znaki_strona_www

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo
mein_son_logo_on_white

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki

partner

ORLEN_MINI_FORMAT SPECJALNY

wsparcie

Fundacja KGHM