Przegląd Przeszłość / Przyszłość to cykl wydarzeń promujących polską historię organizowanych przez Fundację im. Janusza Kurtyki w ostatni weekend sierpnia tj. w dniach 26-28  sierpnia br. na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Warszawie. 

Uwaga! Niniejszy program może ulec zmianie!

DZIEŃ I: 26 SIERPNIA 2022

 • 10:30 – 10:45

Rozpoczęcie Przeglądu Przeszłość/Przyszłość i powitanie Gości

 • 10:45 – 12:30

Debata „U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii”

Zaproszeni eksperci pochylą się nad szeroko dyskutowanym zagadnieniem rozpoznawalności badań polskich historyków na świecie. Przyczynkiem do dyskusji będzie omówienie opracowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki raportu na temat cytowalności polskich dziejopisów.

 • 12:30 – 14:15

Debata „Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historii”

Paneliści scharakteryzują strategie CSR podmiotów biznesowych, ich profilu i katalogu wartości. Podejmą próbę uwypuklenia wagi pamięci dla funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie lokalnym, jak i w skali „makro”. Rozmowę wzbogaci swoisty apel, iż pamięć jako wartość winna znaleźć się w dyskursie biznesu.

 • 14:15 – 16:00

Debata „Obrazy przeszłości /obrazy na przyszłość, czyli o historii na ekranie”

Goście debaty dokonają przeglądu stanu polskiej kinematografii historycznej, odnosząc się zarówno do dużych produkcji, jak i seriali. Wyjaśnią znaczenie filmów historycznych na świecie, charakteryzując sytuację w Polsce z punktu widzenia jakości obrazów oraz ich siły przebicia w społeczeństwie. Odniosą się przy tym do stanu kadr, zaplecza finansowego (w tym relacji między środkami publicznymi a prywatnymi), wykorzystywanych narzędzi, uwypuklanych wartości, czy środowiska instytucjonalnego.

 • 16:00 – 17:30

Przerwa obiadowa

 • 17:30 – 19:30

Debata „Czego nie widać z Warszawy? Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej”

Dyskusja towarzyszyć będzie wręczeniu Nagrody Przeszłość/Przyszłość dla najlepszej inicjatywy polonijnej, promującej polskie dzieje poza granicami naszego kraju. Rozmowa ukaże perspektywę ambasadorów polskiej historii na obczyźnie. Pozwoli to lepiej poznać ich sukcesy na tym polu, jak również zrozumieć problemy i wyzwania, z którymi mierzą się w codziennej działalności. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu “Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”.

DZIEŃ II: 27 SIERPNIA 2022

 • 11:00 – 14:00

Rozpoczęcie II dnia Przeglądu Przeszłość/Przyszłość

Podsumowanie promocji zagranicznych związanych z projektem „Nagroda im. Janusza Kurtyki”

Wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki Laureatowi VI edycji oraz debata z Laureatem

Nagroda im. Janusza Kurtyki to wielofunkcyjne narzędzie projektowe, stworzone w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków przetłumaczonych w ramach Nagrody na języki obce. Naszym celem jest poszerzenie dostępności językowej i promocja wyjątkowych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku.

Wręczenie Nagród Przeszłość/Przyszłość

Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość” ma na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane.

 • 14:00 – 15:15

Przerwa obiadowa 

 • 15:15 – 16:15

Koncert pt. „Niezłomny”, poświęcony postaci płk. Franciszka Niepokólczyckiego

Toast za środowisko wokół Przeglądu Przeszłość/Przyszłość

 • 16:15 – 17:00

Przerwa kawowa

Rozwiązywanie zagadki Escape Room 

Zwiedzanie Dworku Milusin w Muzeum Józefa Piłsudskiego

 • 17:00 – 19:00

Debata „Polska-Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu” 
(transmisja na żywo w Radiu Wnet)

POLSKA UKRAINA2a

Zaproszeni eksperci omówią zaangażowanie Polski w wojnę Rosji z Ukrainą. Przybliżą różne aspekty pomocy humanitarnej, militarnej, dyplomatycznej oraz wsparcie dla uchodźców. Poruszona zostanie trudną przeszłość obu narodów jako wyzwanie dla wzajemnej współpracy. Potencjalny sojusz polsko-ukraiński w drugiej ćwierci XXI w. przedstawią w jego geopolitycznym kontekście. Wreszcie, padną odpowiedzi na pytanie, co nam może przeszkadzać w budowaniu trwałego sojuszu z punktu widzenia wspólnej polityki historycznej.

 • 19:00 – 21:00

Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Józefa Piłsudskiego

 • 21:00 – 23:00

Spotkanie integracyjne

DZIEŃ III: 28 SIERPNIA 2022

 • 10:00 – 17:30

Zwiedzanie Biblioteki im. Janusza Kurtyki (ul. Rakowiecka 37)

Msza św. w intencji środowiska skupionego wokół Fundacji im. Janusza Kurtyki w Pawilonie X w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Spacer historyczny: Śladami Armii Krajowej (zbiórka przy ul. Rakowieckiej 37)

Do Przeglądu zostało

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund

INFORMACJA DOJAZDOWE NA PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ PRZEGLĄDU:

 • Informacje o dojeździe do Muzeum oraz parkingu dostępne są na poniższej stronie internetowej: https://muzeumpilsudski.pl/jak-dojechac/
 • Drugiego dnia Przeglądu z przystanku Dw. Centralny 04 w Warszawie o godz. 9.30 odjedzie autobus do Muzeum Józefa Piłsudskiego podstawiony przez Fundację. Autobus zatrzyma się na jednym przystanku przy hotelu Bella Vista w Sulejówku o godz. 10.00. Uwaga! Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
 • Drugiego dnia Przeglądu  o godz. 23.00 autobus będzie miał kurs powrotny do Warszawy tą samą trasą. Uwaga! Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
 • Uwaga – obowiązuje zakaz parkowania przy ul. Paderewskiego
 • Informacja o utrudnieniach w ruchu od władz lokalnych
  Od 16 SIERPNIA ZAMKNIĘTY PRZEJAZD W AL.PIŁSUDSKIEGO!  Prace związane z budową tunelu rozpoczynają się rano 16 sierpnia. Oznacza to, że od tego dnia istniejący przejazd będzie nieczynny! Zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Marszałkowski tymczasową organizacją ruchu zalecane są dwa objazdy:
  ➡️ przez przejazd kolejowy w Wesołej w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku
  ➡️ przez przejazd kolejowy w ciągu ul. Przejazd w Sulejówku