formularz rejestracyjny
past and future: kierunek ukraina!

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do wzięcia udziału w szkole: Past and Future: Kierunek Ukraina.

W ramach projektu pragniemy dążyć do kształtowania w uczestnikach postawy aktywnych obywateli wyposażonych w wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów kluczowych dla polskiej polityki publicznej w obszarze polityki pamięci w relacjach polsko-ukraińskich, a także do realnego wsparcia państwa polskiego na tym kierunku poprzez wypracowanie przez uczestników, przy współudziale partnerów, racjonalnych i skutecznych recept dla tych relacji.

Rekrutacja trwa do 4 kwietnia 2024 r. 

Koszt szkoły wynosi 300 zł.
(Pozostałe koszty organizacji szkoły sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030)

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji zwrotnej o wyniku rekrutacji.

O wyniku rekrutacji decydować będzie komisja rekrutacyjna uwzględniając zbieżność profilu kandydata z profilem uczestnika szkoły oraz limity miejsc. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają informacje drogą mailową.

 
*Ścieżka partnerska dotyczy podmiotów partnerskich, zaangażowanych we współorganizowanie Szkoły. Ścieżka otwarta dotyczy pozostałych chętnych.
 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

partnerzy szkoły