2 Dzień Przegląd Przeszłość / Przyszłość

data

godzina

Adres

SOBOTA, 28 SIERPNIA 2021 R., MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

  • 10:30 – 11:00 – wystąpienia oficjalne
  • 10:30 – 11:00 – podsumowanie promocji zagranicznych związanych z projektem „Nagroda im. Janusza Kurtyki”, oficjalne wystąpienia
  • 11:00 – 13:00 – wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki Laureatom IV i V edycji (prof. Andrzej Nowak, dr Sławomir Dębski) oraz Wyróżnień (dr hab. Bogusław Kopka, prof. Marek Kornat). Wystąpienia Laureatów i Wyróżnionych. Dyskusja Laureatów
  • 13:00 – 14:00 – obiad
  • 14:00 – 17:00 – wręczenie Nagród Przeszłość/Przyszłość w kategoriach Konkursu:

 „Upamiętnienie w terenie”,
„Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą”,
„Strażnicy Ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)”,
„Innowacyjne formy edukacji historycznej”,
„Przyjaciel Fundacji”  

  • 17:00 – 17:30 – koncert
  • 17:30 – 20:30 – zwiedzanie ekspozycji Muzeum
  • 20:30 – 23:00 – spotkanie integracyjne

kategorie

tagi

podziel się