„Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej…” Spotkanie z ppłk. Włodzimierzem Pajdowskim ps. „Niemen”

data

godzina

Adres

Fundacja im. Janusza Kurtyki w ramach obchodów 80 rocznicy powstania Armii Krajowej zaprasza na spotkanie z ppłk. Włodzimierzem Pajdowskim ps. „Niemen”.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line 14 lutego o godzinie 20.00 na kanale youtube Fundacji.

ppłk Włodzimierz Pajdowski ps. „Niemen” urodził się w 1924 roku. Od jesieni 1941 roku był członkiem Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej.

W strukturach konspiracji odpowiadał początkowo za łączność i kolportaż podziemnej prasy. Następnie był członkiem Kedywu. Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko Niemcom, w tym w wykolejeniu pociągu z niemieckimi żołnierzami pod Natolinem w 1943 roku.

Brał również udział w obronie Urzędowa w czasie akcji „Burza” w 1944 roku.

Po zakończeniu wojny pozostał w ukryciu. W 1948 roku aresztowany przez UB, jednak udało mu się zbiec. W 1951 roku rozpoczął studia politechniczne. W ich trakcie w 1954 roku został ponownie aresztowany i skazany na 2 lata więzienia za szpiegostwo w zawieszeniu. Wyrok ten wstrzymał jego edukację na studiach wyższych, którą zakończył w 1968 roku zdobywając tytuł magistra inżyniera.

Od lat udziela się w środowisku kombatanckim. Dziś pełni funkcję Wiceprezesa Okręgu Łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy AK

#80LatAK #ArmiaKrajowa #AK #WłodzimierzPajdowski #Niemen 

kategorie

tagi

podziel się