2 Korpus Polski. Kim byli żołnierze Gen. Andersa? Webinar z Wojciechem Markertem.

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na spotkanie z polskim historykiem Wojciechem Markertem. 

Wydarzenie nosi tytuł: “2 Korpus Polski. Kim byli żołnierze Gen. Andersa? Webinar z Wojciechem Markertem.” i odbędzie się 16 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 (Warszawa) online na zoom oraz na youtube na kanale Blogpress.pl

Spotkanie transmitowane będzie on-line na kanale youtube Blogpress.pl oraz na zoom w języku polski i angielskim.

Link transmisja zoom🇵🇱🇬🇧: https://zoom.us/j/92167959142
Link transmisja youtube🇵🇱:

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Ziarna Historii 3.0: Sztafeta Pokoleń”. 

PROGRAM SPOTKANIA
Sobota, 16.12.2023
Rozpoczęcie spotkania przez Weronikę Gawińską - Brulikis – koordynatorkę projektu “Ziarna Historii”
Sobota, 16.12.2023
Sobota, 16.12.2023
Przywitanie gości przez Pawła Kurtykę – Prezesa Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, moderatora spotkania
Sobota, 16.12.2023
Sobota, 16.12.2023
Wykład Wojciecha Markerta
Sobota, 16.12.2023
Sobota, 16.12.2023
Sesja pytań i odpowiedzi
Sobota, 16.12.2023
gość spotkania:
  •  

Historyk i muzealnik, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w dziejach polskich formacji wojskowych w latach 1918-1947.  Pracę zawodową łączy z pasją, a badania naukowe  z popularyzacją ich wyników poprzez publikacje, wystawy, prelekcje i turystykę historyczną. Pracował m.in. w Wojskowym Biurze Badań Historycznych. W latach 2010-2023 zaangażowany w tworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a obecnie pracuje w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Miłośnik i zbieracz książek. Interesuje się także dziejami Warszawy i północno-wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej.

moderator:
  •  
książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Transmisja debaty on-line na youtubie na kanale Blogpress.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

znaki_strona_www

tagi

podziel się