VIII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki rozstrzygnięta!

Z radością informujemy, że w VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie, zwyciężyła książka prof. Pawła Skibińskiego pt. „Kościół wobec totalitaryzmów (1917–1989). Światowy katolicyzm i doświadczenie Polaków”. Wyróżnienie przyznano Prof. Krzysztofowi Kawalcowi za pracę pt. „Roman Dmowski”.

Dnia 25 stycznia 2024 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę prof. Pawła Skibińskiego pt. „Kościół wobec totalitaryzmów (1917–1989). Światowy katolicyzm i doświadczenie Polaków” (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa 2022), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to VIII edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: „Zanurzeni w przeszłości? Czynniki historyczne formujące współczesnych Polaków”. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w zachodnim wydawnictwie naukowym. Do tej pory organizatorzy Konkursu realizowali na tym polu współpracę z takimi domami wydawniczymi jak: Carolina Academic Press, Peter Lang Verlag, Routledge, De Gruyter.

Prof. Tadeusz Wolsza, który był recenzentem konkursowym nagrodzonego dzieła, stwierdził, że monografia jest „aktualna w chwili obecnej z uwagi na światową sytuację międzynarodową oraz permanentne zagrożenia dla katolików i Kościoła katolickiego na całym świecie. (…) Historyk wykazał się świetną orientacją w literaturze przedmiotu, nie tylko polskiej, ale i zagranicznej (głównie angielskojęzycznej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej). (…) Autor z dużą znajomością rzeczy omówił sprawy polskie oraz innych krajów za żelazną kurtyną, tj. w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. (…) Dla zagranicznego czytelnika będzie to doskonałe kompendium wiedzy”.

Dodatkowo Rada przyznała Wyróżnienie Prof. Krzysztofowi Kawalcowi za książkę pt. „Roman Dmowski” (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2016). Prof. Wojciech Materski, autor konkursowej recenzji pracy, podkreślił, że praca „prezentuje wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy, jej wykład jest komunikatywny, a podstawa materiałowa wyczerpująca. Zdecydowanie wyróżnia się spośród kilku wcześniejszych prób biografii Romana Dmowskiego (…) zarówno podstawą materiałową, obszernością wykładu, jak i dojrzałością komentarza”.

Obu Autorom serdecznie gratulujemy przyznania Nagrody i Wyróżnienia. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

kategorie

tagi

podziel się