Pierwsze zajęcia w Szkole Past and Future: Kierunek Ukraina! za nami

W dniach 6-7.04.2024 r. Fundacja im. Janusza Kurtyki zainaugurowała swój najnowszy projekt: Szkoła Past and Future: Kierunek Ukraina!

Projekt ma na celu dążenie do kształtowania w uczestnikach postawy aktywnych obywateli wyposażonych w wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów kluczowych dla polskiej polityki publicznej w obszarze polityki pamięci w relacjach polsko-ukraińskich a także do realnego wsparcia państwa polskiego na tym kierunku  poprzez wypracowanie przez uczestników, przy współudziale partnerów, racjonalnych i skutecznych recept dla tych relacji. Skuteczną receptą wypracowaną przez uczestników Szkoły ma być zbudowanie strategii w relacjach Polski i Ukrainy na płaszczyznach: dyplomacji publicznej, geopolityki, gospodarki, historii, historii pamięci.

Zajęcia odbyły się w siedzibie Fundacji, Bibliotece im. Janusza Kurtyki w Warszawie, w murach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, a obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Pierwsze zajęcia z „Geopolityki w obszarze postsowieckim” w formie wykładu poprowadził p. Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. wschodnich i Dyrektor Programu Eurasia w Warsaw Institute.

Kolejnymi przedmiotami zajęć były „Polityka zagraniczna Ukrainy po 1991 r.”, który w formie wykładu i konwersatorium poprowadził prof. Marek Figura z Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz „Media i komunikowanie pamięci” przedstawił konwersatoryjnie prof. Krzysztof Malicki z Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas kursu Past and Future: Kierunek Ukraina! odbędzie się łącznie 9 zjazdów, podzielonych na przedmioty z tematyki kluczowych zagadnień dotyczących relacji polsko-ukraińskiego również w kontekście bliskiego sąsiedztwa i oddziaływania Federacji Rosyjskiej.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

kategorie

tagi

podziel się