Akcja wsparcia dla walczącej Ukrainy

Fundacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z prof. Fryderykiem Zollem, doktorem honorowym Uniwersytetu w Tarnopolu, przy wsparciu działaczy społecznych, organizuje wsparcie rzeczowo-finansowe dla Ukraińców mierzących się z agresją rosyjską. 

Zapraszamy do przekazywania darowizn, które wesprą ludność cywilną oraz oraz Ukraińską Obronę Terytorialną z obwodu tarnopolskiego

Za otrzymane darowizny zakupione oraz przekazane zostaną artykuły pierwszej potrzeby dla ludności cywilnej, a dla Ukraińskiej Obrony Terytorialnej potrzebny sprzęt nie mający charakteru ściśle wojskowego typu obuwie, elementy umundurowania, a także medykamenty, bandaże i inne najpotrzebniejsze rzeczy z zakresu pomocy humanitarnej.

Wpłat prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe z tytułem przelewu: na cele statutowe na działalność na rzecz pomocy osobom represjonowanym i ofiarom wojny w Ukrainie

Numer rachunku bankowego:
89 1020 5561 0000 3302 3005 3006

Numer rachunku bankowego USD (IBAN):
PL85 1020 3352 0000 1102 0279 8023
SWIFT: BPKOPLPW

Bank: PKO Bank Polski S.A
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Dane do faktur
Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20, 30-611 Kraków
NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy:
media@fundacjakurtyki.pl
l.ploski@fundacjakurtyki.pl

🇬🇧 Janusz Kurtyka Foundation, with the help of social activists, organizes material and financial support for Ukrainians facing the Russian aggression.

We invite you to make donations that will support the civilian population and the Ukrainian Territorial Defense from the Tarnopol region.

For the received gifts, basic livelihoods will be purchased and provided for the civilian population, and for the Territorial Defense of Ukraine, non-military equipment, such as shoes, uniforms, as well as medicines, bandages and other humanitarian aid that is most needed.

Payments should be made to a bank account in the form of a transfer: na cele statutowe na działalność na rzecz osób represjonowanych na Ukrainie

Bank account number:
89 1020 5561 0000 3302 3005 3006

Bank account number in USD (IBAN):
PL85 1020 3352 0000 1102 0279 8023
SWIFT: BPKOPLPW

Bank: PKO Bank Polski S.A
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Data for invoices
Registration address:
ul. Wysłouchów 4/20, 30-611 Kraków
NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727

If you have any questions, please contact us by email:
media@fundacjakurtyki.pl l.ploski@fundacjakurtyki.pl

W dniu 7 marca na Ukrainę dotarł transport z pomocą rzeczową dla ludności cywilnej oraz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej z Tarnopola. Pomoc została zorganizowana we współpracy Fundacji  im. Janusza Kurtyki oraz  prof. Fryderyka Zolla, doktora honoris cuasa Uniwersytetu w Tarnopolu przy wsparciu działaczy społecznych.

Za zebrane w zaledwie kilka dni środki finansowe od darczyńców zakupione zostały medykamenty, sprzęt ochrony osobistej, buty, bandaże, żywność długoterminowa, latarki, generatory prądu i inne przedmioty pierwszej potrzeby.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za hojność i zaangażowanie w tak ważną sprawę.

Akcja pomocy Ukrainie trwa nadal. Zachęcamy do jej wsparcia. Dzięki wsparciu finansowemu możliwa będzie realizacja kolejnych transportów z potrzebnymi materiałami.

#PolandFirstToHelp

W noc z 12 na 13 kwietnia Fundacja przekazała ukraińskim działaczom z obrony terytorialnej zakupiony ze środków Darczyńców samochód dostawczy. Dziś pojazd ten służy do rozwożenia pomocy humanitarnej w rejony ciężkich walk, między innymi w obwodzie donieckim.

Dziękujemy za hojność i zaangażowanie Darczyńców. Zapraszamy do dalszego wspierania naszej akcji pomocy Ukrainie w jej wojnie z Rosją.

Działania umożliwiające udzielenie wsparcia zostały dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

podziel się

Akcja wsparcia dla walczącej Ukrainy

Fundacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z prof. Fryderykiem Zollem, doktorem honorowym Uniwersytetu w Tarnopolu, przy wsparciu działaczy społecznych, organizuje wsparcie rzeczowo-finansowe dla Ukraińców mierzących

Czytaj dalej