Debata: Polska – Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość oraz czwartego cyklu debat „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” debatę: Polska-Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu

Zaproszeni eksperci omówią zaangażowanie Polski w wojnę Rosji z Ukrainą. Przybliżą różne aspekty pomocy humanitarnej, militarnej, dyplomatycznej oraz wsparcie dla uchodźców. 

Poruszona zostanie trudną przeszłość obu narodów jako wyzwanie dla wzajemnej współpracy. Potencjalny sojusz polsko-ukraiński w drugiej ćwierci XXI w. przedstawią w jego geopolitycznym kontekście. Wreszcie, padną odpowiedzi na pytanie, co nam może przeszkadzać w budowaniu trwałego sojuszu z punktu widzenia wspólnej polityki historycznej.

Sobota, 27.08.2022 r. godz. 17:00
Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Zapraszamy osobiście lub online!

Debata będzie transmitowana on-line w Radiu Wnet  oraz na kanale youtube Fundacji im. Janusza Kurtyki i kanale youtube Blogpress.pl

PROGRAM:

1. Rozpoczęcie spotkania przez Pana Pawła Kurtykę – Prezesa Fundacji im. Janusza Kurtyki 

2. Prezentacja rezultatów akcji “Pomoc Ukrainie” organizowanej przez środowisko Prof. Fryderyka Zolla i Fundację im. Janusza Kurtyki 

3. Dyskusja panelistów

PANELIŚCI:

PROF. FRYDERYK ZOLL

prawnik, profesor nauk prawnych w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w European Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück. Doktor honoris causa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu. Wiceprzewodniczący Zarządu KOD Małopolska. Autor blisko dwustu publikacji w zakresie europejskiego prawa prywatnego, prawa konsumenckiego, prawa nowych technologii, związków prawa prywatnego oraz publicznego, niezależności sądownictwa. W latach 2019–2021 członek Komitetu Wykonawczego European Law Institute. Od 2008 r., kierownik 8 projektów grantowych – Narodowego Centrum Nauki, Polsko-Niemieckiej Fundacji Naukowej, Komisji Europejskiej.

SIERHIEJ BANACH

dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tarnopolu, dziś żołnierz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej z Tarnopola. Wraz z grupą zaufanych osób organizuje transport po całej Ukrainie, w tym Donbasie dostarczonych przez Fundację im. Janusza Kurtyki oraz prof. Fryderyka Zolla środków pomocy humanitarnej.

 

DMYTRO ANTONIUK

dziennikarz. Pracował dla wielu redakcji ukraińskich („Kyiv Weekly”, „Radio Rocks”, „10 Days”, „Reader’s Digest (Ukraine)”, „Kurier Galicyjski”, „Słowo Polskie”). Od 2022 r. korespondent Radia Wnet. Stypendysta Programu „Gaude Polonia” (2016). Autor publikacji (sześciu przewodników po Ukrainie oraz Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie) i tłumaczeń z angielskiego i polskiego.

JAN PIEKŁO

dziennikarz, ekspert ds. mediów. Dziennikarz „Gazety Krakowskiej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Forum”. Działał w redakcyjnej „Solidarności”. Relacjonował m.in. wydarzenia rewolucji rumuńskiej i obalenie reżimu komunistycznego Nicolae Ceaușescu (1989), przebieg rozpadu Jugosławii oraz wojny w Bośni i Hercegowinie (1992–1995). Brał udział w pierwszym konwoju humanitarnym zorganizowanym przez Janinę Ochojską do oblężonego Sarajewa (1992). W latach 2001–2002 był koordynatorem projektu „Mosty Tolerancji”, realizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, amerykański konsulat generalny w Krakowie oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza. Do 2005 r. był dyrektorem programowym „Znaku”, następnie dyrektorem wykonawczym PAUCI (Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative, przekształconej później w Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI), prowadząc projekty transgraniczne w Armenii, Gruzji, Mołdawii, a zwłaszcza na Ukrainie. W latach 2011–2013 był członkiem Komitetu Sterującego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego przy Komisji Europejskiej. W latach 2016–2019 ambasador RP na Ukrainie.

MAREK BUDZISZ

  • Marek Budzisz
    Ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu. Doradca ministra szefa kancelarii Premiera oraz ministra finansów w rządzie Jerzego Buzka.

 

MODERATOR – PAWEŁ KURTYKA

z zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch) oraz  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr). Wiceprezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru koroporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

tagi

podziel się