Debata „Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne”

Zapraszamy na debatę pt. „Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne”, która odbędzie się 30 października 2019 r. (środa), o godzinie 18:00, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie.

„Kto w tym nierównym wytrwa sporze:
Czy dufny Lach, czy wierny Ross?
Czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wleją morze?
Czy ono wyschnie? Kto powiedzieć może?”
– Aleksander Puszkin [tłum. Julian Tuwim]  
„Idea solidarności słowiańskiej w ogóle oznacza pewną dążność do zbliżenia się narodów słowiańskich, dążność opartą na przeświadczeniu, że tworzą one pewną całość wyższego rzędu, pod względem etnologiczno-antropologicznym oraz kulturalno-społecznym i że nawet pod względem politycznym mogą być sobie wzajemnie bardzo pożytecznymi, ponieważ posiadać mają interesy wspólne. Tak nieokreślony slawizm jest zazwyczaj tylko pierwszym krokiem do panslawizmu, który wyróżnia się już od niego wyraźną barwą polityczną. (…) W praktyce tak pojęty panslawizm z konieczności przeobrażać się musi (…) w prąd panrosyjski, dający Rosyi władzę nad narodami słowiańskimi, a przez to i nad Europą przynajmniej kontynentalną.”
[Fragment przedmowy w: Kulczycki Ludwik, „Panslawizm a sprawa polska”, Kraków, 1916, s. 8].


~~~

Podczas dziesiątej dyskusji z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”, poruszymy temat panslawizmu, jako idei popularnej w XIX i XX wieku, a także zastanowimy się nad jej obecnością we współczesnej geopolityce Rosji.

W debacie wezmą udział:

dr Alicja Curanović,

politolog, znawca polityki zagranicznej Rosji, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Henryk Głębocki,

historyk, znawca stosunków polsko-rosyjskich, Uniwersytet Jagielloński,

dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ,

historyk, znawca historii dyplomacji w XIX i XX w., Uniwersytet Łódzki,

Dyskusję poprowadzi red. Witold Gadowski.

Podczas dyskusji zaproszeni goście poruszą następujące kwestie:

– geneza i założenia panslawizmu;

– panslawizm a imperializm rosyjski w XIX-XXI w.;

– recepcja panslawizmu w myśli polskiej i rosyjskiej XIX-XXI w.;

– rola panslawizmu we współczesnej geopolityce Rosji;

– wnioski i recepty dla stosunków polsko-rosyjskich.

Debata będzie miała miejsce 30 października 2019 r., o godzinie 18:00, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

Wstęp wolny.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia w portalu Facebook.com.


Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość”:

Spotkanie stanowi część projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień, związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja książkowa powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „Do Rzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

tagi

podziel się