Finał VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Na podstawie załączonej uchwały z 9 maja 2022 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. finałowego etapu VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

1. Benken Przemysław, Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody, IPN, Warszawa 2016, ss. 256.

2.Krajewski Kazimierz, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 928.

3. Rzeczkowska Ewa, Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956, IPN, Warszawa 2021, ss. 544.

4. Szopa Piotr, W imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, IPN, Rzeszów 2014, ss. 616.

5. Sztama Paweł, Generał August Emil Fieldorf. Biografia wojskowa, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2016, ss. 284.

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody poznamy w sierpniu 2022 r. podczas Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” organizowanego przez Fundację.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas VI edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały 24 zgłoszenia. Przedstawione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do VI edycji Konkursu były następujące

 1. Benken Przemysław, Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody, IPN, Warszawa 2016, ss. 256.

 2. Borcz Andrzej, Obwód Łańcut SZP–ZWZ–AK w latach 1939–1945, IPN, Kraków–Warszawa 2020, ss. 464 + 64 s. wkł. zdj.

 3. Cieński Włodzimierz, Od Lwowa do Teheranu. Wspomnienia duszpasterskie 1939–1942, oprac. Jacek Żurek, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im ks. prof. Wincentego Myszora – Collegium Verum, Katowice–Warszawa 2021, ss. 565 + 2 nlb. Mapy, il., geneal., streszcz. ros., ang., franc.

 4. Forystek Józef, Historia AK – WiN w zeznaniach Adama Lazarowicza „Klamry”, Wydawnictwo JAK, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Kraków–Rzeszów 2021, ss. 708.

 5. Jedynak Marek, Niezależni kombatanci  PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–”Nurt” (1957–1989), Wydawnictwo „Barbara”, IPN, Kielce–Kraków 2014, ss. 566.

 6. Kaczmarski Krzysztof, Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939–1944, IPN, Rzeszów 2003, ss. 416.

 7. Königsberg Wojciech, AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2017, ss. 384.

 8. Königsberg Wojciech, Szyprowski Bartłomiej, Zlikwidować! Agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia, Wydawnictwo Znak Horyzont,Kraków 2022, ss. 784. zgłoszenie podwójne

 9. Kosiński Krzysztof, Ekonomia krwi. Konspiracja narodowa w walczącej Warszawie 1939–1944–1990, IH PAN, Warszawa 2020, ss. 1120.

 10. Krajewski Kazimierz, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 928. zgłoszenie podwójne

 11. Namysło Aleksandra, Po tej stronie był również Człowiek. Mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej, Katowice–Warszawa 2021, ss. 256.

 12. Ostasz Grzegorz, Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, ss. 832.

 13. Ostasz Grzegorz, Podziemna armia, Podokręg AK Rzeszów, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2010, ss. 416.

 14. Rabiński Jarosław, Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1945, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 694.

 15. Roczkowska Anna, Gdy zabraknie łez… Jan Bonawentura Romocki i jego wiersze, Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Wydawnictwo Inne, Warszawa 2019, ss. 136.

 16. Rudnicki Robert, Oddział partyzancki NSZ „Sosna”/”Las 1”. Historia prawdziwa oddziału kpt. „Toma”, Wydawnictwo Miles, Kraków 2020, ss. 440.

 17. Rzeczkowska Ewa, Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956, IPN, Warszawa 2021, ss. 544.

 18. Sitkiewicz Damian, Sprawozdania i raporty Obszaru Warszawskiego Armii Krajowej i Okręgowej Delegatury Rządu Warszawa–województwo w latach 1943–1944, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2021, ss. 486.

 19. Stanek Piotr, Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Opole 2015, ss. 176.

 20. Szopa Piotr, W imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, IPN, Rzeszów 2014, ss. 616.

 21. Sztama Paweł, Generał August Emil Fieldorf. Biografia wojskowa, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2016, ss. 284.

 22. Toborek Tomasz, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, wydanie II poprawione i uzupełnione, IPN, Łódź 2015, ss. 271 + 27 s.

 23. Turek Jacek, Kapitan Stefan Kulig, b.w., Brzezia Łąka 2016, ss. 60.

 24. Zygadlewicz „Zawor” Roman, Na cichym froncie. Relacja z działalności konspiracyjnej w Łodzi 1939–1945, red. Tomasz Toborek i Joanna Żelazko, IPN, Łódź – Warszawa 2018, ss. 496.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki

Zał. Uchwała Rady Programowej Fundacji

kategorie

tagi

podziel się