Finałowy etap VIII edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego w dniu 4 grudnia 2023 roku, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. finałowego etapu VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

 1. Czechowska Kinga, Polska dyplomacja wobec „kwestii żydowskiej” w latach 1932–1939, IPN, Gdańsk–Warszawa 2023, ss. 392.
 2. Derengowski Piotr, Polacy w wojnie secesyjnej 1861–1865, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015, ss. 706.
 3. Kawalec Krzysztof, Roman Dmowski, wyd. 2 uzup. i poszerz., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2016, ss. 630.
 4. Kornat Marek, Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 1–2, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003–2004, ss. 379, 398.
 5. Skibiński Paweł, Kościół wobec totalitaryzmów (1917–1989). Światowy katolicyzm i doświadczenie Polaków, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa 2022, ss. 688.

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody poznamy w połowie 2024 r.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas VIII edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały 28 zgłoszeń. Przedstawione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do VIII edycji Konkursu były następujące:

 1. Bechta Mariusz, Muszyński Wojciech J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, IPN, Warszawa 2017, ss. 599.
 2. Brzechczyn Krzysztof, Umysł solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej „Solidarności” w latach 1980–1989, IPN, Poznań–Warszawa 2022, ss. 376.
 3. Czechowska Kinga, Polska dyplomacja wobec „kwestii żydowskiej” w latach 1932–1939, IPN, Gdańsk–Warszawa 2023, ss. 392. Zgłoszenie podwójne
 4. Derengowski Piotr, Polacy w wojnie secesyjnej 1861–1865, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015, ss. 706.
 5. Dworaczek Kamil, Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981, IPN, Wrocław 2016, ss. 506.
 6. Dworaczek Kamil, W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce, IPN, Wrocław–Warszawa 2022, ss. 340.
 7. Kaczyński Adam Rafał, Sowietyzacja Wołynia 1944–1956, IPN, Warszawa 2022, ss. 336.
 8. Kawalec Krzysztof, Roman Dmowski, wyd. 2 uzup. i poszerz., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2016, ss. 630.
 9. Keselman Szulim, Wspomnienia Ocalonego. Wołyń 1941–1944, red. Katarzyna Pawlak-Weiss, IPN, Wrocław–Warszawa 2022, ss. 246.
 10. Koreś Daniel, W cieniu wyroku na miasto. Pułkownik dyplomowany Józef Szostak „Filip” (1897–1984). Biografia szefa Oddziału III i szefa operacji KG AK, IPN, Wrocław–Warszawa 2023, ss. 768.
 11. Kornat Marek, Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 1–2, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003–2004, ss. 379, 398.
 12. Kozłowski Tomasz, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, IPN, Warszawa 2017, ss. 472.
 13. Majchrzak Grzegorz, Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982, IPN, Warszawa 2021, ss. 480.
 14. Musiał Filip, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), wyd. III, IPN, Kraków – Warszawa 2019, ss. 392.
 15. Siedziako Michał, Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989), IPN, Warszawa 2018, ss. 408.
 16. Sikora Mirosław, Black Box. Wywiad jako instrument transferu technologii i wsparcia decyzji ekonomicznych w PRL 1955–1990, IPN, Katowice–Warszawa 2021, ss. 1039.
 17. Skibiński Paweł, Kościół wobec totalitaryzmów (1917–1989). Światowy katolicyzm i doświadczenie Polaków, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa 2022, ss. 688.
 18. Spałek Robert, Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970), IPN, Warszawa 2020, ss. 592.
 19. Surmacz Ryszard, Przeszłość dla przyszłości. 1000 lat dziejów. Rozmowy o Śląsku z prof. Franciszkiem Antonim Markiem, Multipress, Lublin 2023, ss. 433.
 20. Turejko Tomasz, Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego, IPN, Warszawa 2023, ss. 240.
 21. Witkowska-Krych Agnieszka, Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim, Wydawnictwo ŻIH, Warszawa 2022, ss. 530.
 22. Wodzyński Artur, Na pustynnym szlaku. Życie codzienne żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, Wydawnictwo Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2023, ss. 318.
 23. Wołoszyn Jacek Witold, Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956, IPN, Lublin–Warszawa 2019, ss. 680.
 24. Woźniewska-Działak Magdalena, W poszukiwaniu koncepcji narodu. Między historią idei a historią i antropologią kultury polskiej XIX wieku, WN UKSW, Warszawa 2022, ss. 550.
 25. Wójcik Bogusław, „Być pomocnikiem partii”. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w służbie PZPR i ideologii marksistowsko-leninowskiej, IPN, Rzeszów–Warszawa 2023, ss. 640.
 26. Wylegała Anna, Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, ss. 391.
 27. Wysocki Wiesław Jan, Polonia Christiana. Szkice z dziejów Polski Chrześcijańskiej, IW PAX, Warszawa 2014, ss. 368.
 28. Wyżga Mateusz, Chłopstwo. Historia bez krawata, Znak Horyzont, Kraków 2022, ss. 496.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

kategorie

tagi

podziel się