Fundacja im. Janusza Kurtyki przekazuje samochody w ramach akcji wsparcia Ukrainy

Fundacja im. Janusza Kurtyki wraz z prof. Fryderykiem Zollem od 3 marca 2022 roku organizuje akcję wsparcia dla walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. W dniu 29 lipca 2022 roku w Warszawie Ukraińcom zostały przekazane cztery samochody. Pojazdy te zostaną wykorzystane przy rozwożeniu pomocy humanitarnej przez Ukraińską Obronę Terytorialną z Tarnopola.

Wsparcie Ukrainy przez Fundację trwa już pięć miesięcy. Przez ten okres zebrane zostało ponad 200 tysięcy złotych. Zorganizowano także kilka transportów z pomocą humanitarną. Za zebrane środki finansowe od darczyńców zakupione zostały medykamenty, sprzęt ochrony osobistej, buty, bandaże, żywność długoterminowa, latarki, generatory prądu i inne przedmioty pierwszej potrzeby.

W połowie kwietnia Ukraincom przekazany został zakupiony również ze środków darczyńców samochód dostawczy, który służy dziś rozwożeniu pomocy humanitarnej, także na terenie ogarniętego najcięższymi walkami Donbasu.

Dostarczone przez Fundację kilka dni temu pojazdy zostały pozyskane w drodze darowizny od Fundacji Banku PKO BP. Ich przekazanie stanowi kolejny ważny krok w ramach realizowanej przez nas pomocy. Jej akcja trwa nadal. Zachęcamy do jej wsparcia. Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnych zakupów i organizacji transportów z darami.

Wpłat prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe z tytułem przelewu: na cele statutowe na działalność na rzecz osób represjonowanych na Ukrainie

Numer rachunku bankowego:
89 1020 5561 0000 3302 3005 3006

Numer rachunku bankowego USD (IBAN):
PL85 1020 3352 0000 1102 0279 8023
SWIFT: BPKOPLPW

Bank: PKO Bank Polski S.A
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

galeria

podziel się