Historia, Prawda, Teraźniejszość 4.0. Diagnozy, recepty. zapis debat

 

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Diagnozy, recepty, zapis debat” (red. Damian Bębnowski, Artur Goszczyński, Warszawa 2022) to najnowsza publikacja Fundacji im. Janusza Kurtyki, której wydanie uczcimy specjalnym wydarzeniem już wkrótce. Publikacja ta porusza zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej i historycznej Polski, na tle ważnych wydarzeń historycznych kształtujących relacje z wybranymi państwami i narodami.

Publikacja Historia, Prawda, Teraźniejszość 3.0 do pobrania po klicknięciu w obrazek

Podobnie jak w pierwszej edycji projekt zakładał zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane były tak jak w poprzedniej edycji w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem lub grupą krajów. Tę odsłonę z powodu rozpoczętej 24 lutego agresji Rosji na Ukrainę poświęciliśmy całkowicie relacjom polsko-ukraińskim z uwzględnieniem Rosji.

Zawartość publikacji dostępna po kliknięciu w obrazek

Idea projektu

Co jakiś czas proponowano debatę typu case study, w ramach której organizatorzy spoglądali na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.

Format

W ramach projektu odbyło się 6 dyskusji z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, prawników, dyplomatów i publicystów. Debaty wchodzące w skład cyklu poświęcono stosunkom polsko-ukraińskim z uwzględnieniem Rosji. Każda z debat prowadzona była przez eksperta, moderującego spotkanie i angażowała od dwóch do czterech panelistów, prezentujących spojrzenie na analizowane zagadnienia z różnych perspektyw, dając słuchaczom szeroki ogląd omawianego problemu wraz ze stosowną argumentacją.

Potrzeba realizacji

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadziła projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Publikacja podsumowująca projekt dostępna jest na licencji CC BY NC ND Creative Commons poporzez kliknięcia grafiki znajdującej się w tym artykule.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

tagi

podziel się