Historia, Prawda, Teraźniejszość 5.0. Diagnozy, recepty. zapis debat

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0. Diagnozy, recepty, zapis debat” (red. Damian Bębnowski, Tomasz Krok, Warszawa 2023) to najnowsza publikacja Fundacji im. Janusza Kurtyki. Publikacja ta porusza zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej i historycznej Polski, na tle ważnych wydarzeń historycznych kształtujących relacje z wybranymi państwami i narodami.

Publikacja Historia, Prawda, Teraźniejszość 5.0 do pobrania po klicknięciu w obrazek

Podobnie jak w pierwszej edycji projekt zakładał zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane były tak jak w poprzedniej edycji w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem lub grupą krajów.

Zawartość publikacji dostępna po kliknięciu w obrazek

Idea projektu

Co jakiś czas proponowano debatę typu case study, w ramach której organizatorzy spoglądali na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.

Format

W ramach projektu odbyło się 6 dyskusji z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, prawników, dyplomatów i publicystów. Każda z debat prowadzona była przez eksperta, moderującego spotkanie i angażowała od dwóch do czterech panelistów, prezentujących spojrzenie na analizowane zagadnienia z różnych perspektyw, dając słuchaczom szeroki ogląd omawianego problemu wraz ze stosowną argumentacją.

Potrzeba realizacji

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadziła projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Publikacja podsumowująca projekt dostępna jest na licencji CC BY NC ND Creative Commons poporzez kliknięcia grafiki znajdującej się w tym artykule.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

tagi

podziel się