Historia, tożsamość, przyszłość. Dzień otwarty w Bibliotece im. Janusza Kurtyki”

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza Państwa na wyjątkowe wydarzenie, uroczyste otwarcie Biblioteki im. Janusza Kurtyki pt. „Historia, tożsamość, przyszłość. Dzień otwarty w Bibliotece im. Janusza Kurtyki”

Biblioteka im. Janusza Kurtyki posiada wyjątkowy księgozbiór, którego znaczną część stanowią pozycje zebrane przez prof. Janusza Kurtykę. Uzupełnieniem są również pozycje nabyte przez Fundację im. Janusza Kurtyki z dziedziny historii najnowszej, wydane poza granicami Polski w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, o tematyce historii Polski. 

Biblioteka mieści się w murach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, gdzie m.in. brutalnie przesłuchiwano, a następnie mordowano działaczy, żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W swoim zbiorze posiadamy również kopie protokołu przesłuchania ppłk. Łukasza Cieplińskiego, Prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „WiN”. 

To wyjątkowe miejsce, które udostępniamy dla Państwa, aby móc obcować z literaturą średniowiecza, epoki nowożytnej oraz historii I, II wojny światowej, jak i publikacji z zakresu historii najnowszej. 

Wielka skarbnica wiedzy zawierająca woluminy ciężko dostępne w bibliotekach w Polsce, której powyższa informacja przedstawia tylko część zasobu. 

Jaki był proces katalogowania, sygnowania ponad 15 tys. woluminów?
Co mieściło się w miejscu dawnej Biblioteki im. Janusza Kurtyki kilkadziesiąt lat temu?
Jakie książki XVIII-XIX wieczne znajdziecie Państwo w Bibliotece?

PROGRAM SPOTKANIA
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Możliwość zwiedzania Biblioteki, zapoznania się ze zbiorami
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Zapoznanie się z najważniejszymi, najciekawszymi pozycjami ze zbioru prof. Janusza Kurtyki
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Zapoznanie się z najważniejszymi, najciekawszymi pozycjami pozyskanymi przez Fundację im. Janusza Kurtyki
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Krótkie prelekcje nt. działalności Fundacji
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Zakup książek Fundacji
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej Fundacji
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Wręczenie karty bibliotecznej uczestnikom wydarzenia, przyszłym czytelnikom Biblioteki
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
Emisja spotu "Biblioteka"
17 listopada 2022, godz.10:00-18:00
17 listopada 2022, godz.18:00-20:00
Uroczyste otwarcie Biblioteki im. Janusza Kurtyki
17 listopada 2022, godz.18:00-20:00

Zobacz spot o Bibliotece!

kategorie

tagi

podziel się