II Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Edycja przypadająca na 2018 r. pokrywa się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W odpowiedzi na tę wyjątkową okoliczność, tematyka II Edycji Konkursu brzmi: Przestrzeń polskiej Niepodległości.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednia Edycja Konkursu pokazała, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu. 

Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

– upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy, dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

– promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

– nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

– wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych, nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2018 r.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania).

2. Dołączenie do formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego załącznika Zgoda Autora pracy (plik do pobrania).

3. Dołączenie do dokumentacji 2 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet dokumentów (Formularz zgłoszeniowy oraz załącznik Zgoda Autora pracy), wraz z 2 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

POCZTA ELEKTRONICZNAPOCZTA TRADYCYJNA

Skany wszystkich wypełnionych
i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:
nauka@fundacjakurtyki.pl Wymagane 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 WarszawaDo przesyłki należy dołączyć informację,
czyjego zgłoszenia dotyczą książki.O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.
Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty
oraz 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 WarszawaO przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r.

Harmonogram Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 31 stycznia 2018 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 28 lutego 2018 r.).

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 14 marca 2018 r.).

4. Zebranie Rady Programowej, zatwierdzenie finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 marca 2018 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2018 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2018 r.).

7. Tłumaczenie, korekta, skład i druk nagrodzonej pracy (1 lipca – 15 listopada 2018 r.).

8.Gala Konkursowa (do 14 grudnia 2018 r.).

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Zgoda Autora pracy

Regulamin II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Uchwała Zarządu Fundacji 4/2018 o powołaniu Zespołu Konkursowego

Uchwała Zarządu Fundacji 5/2018 o powołaniu Komisji Recenzentów

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura – Interwencje 2018”

Partner projektu:

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Partner II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:

KGHM Polska Miedź

Wsparli nas:

Fundacja Energa

kategorie

tagi

podziel się