II etap Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki 2020

Na podstawie uchwały z 12 sierpnia 2020 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 4 następujące książki:

1. Kopka Bogusław, Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 264.

2. Kornat Marek, Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2001, ss. 623.

3. Materski Wojciech, Od Cara do „Cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, ISP PAN, Warszawa 2017, ss. 372.

4. Nowak Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 606.

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

Wybór zwycięskiej pracy nastąpi na przełomie września i października 2020 r.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas IV Edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały 31 zgłoszeń, co przy jednym zgłoszeniu podwójnym daje łączną liczbę 30 prac. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do IV Edycji Konkursu były następujące:

1. Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. Piotr Kardela, Karol Sacewicz, Wydawnictwo IPN, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, ss. 872.

2. Błażejowska Justyna, Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Wydawnictwo IPN, Poznań 2019, ss. 470.

3. Borcz Andrzej, Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019, ss. 528.

4. Celmer Mariusz, Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2020, ss. 756.

5. Eisler Jerzy, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944-1989, Czerwone i Czarne, Warszawa 2018, ss. 543.

6. Faryś Janusz, Między Moskwą a Berlinem. Wizje polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939, Wydawnictwo IPN, Szczecin–Warszawa 2019, ss. 440.

7. Idzikowska-Czubaj Anna, „Wolność można odzyskać. Młodości nigdy”. Sytuacja młodzieży w okresie powojennej transformacji cywilizacyjnej w Polsce 1945-1956, IH UAM, Poznań 2018, ss. 322.

8. Iwanow Nikołaj, Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, ss. 464.

9. Jundo-Kaliszewska Barbara, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, ss. 432.

10. Kołakowski Piotr, Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945, Bellona, Warszawa 2018, ss. 450.

11. Kopka Bogusław, Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 264.

12. Kornat Marek, Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2001, ss. 623.

13. Kosiński Krzysztof, „Ekonomia krwi”. Konspiracja narodowa w walczącej Warszawie: 1939-1944-1990, IH PAN, Warszawa 2020, ss. 1120.

14. Krasucki Eryk, „A jednak coraz silniej wierzę”. Życie i los Witolda Kolskiego (1902-1943), WN Usz, Szczecin 2019, ss. 286.

15. Krok Tomasz, Antymasońska komórka Episkopatu Polski (1946-1952), Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018, ss. 432.

16. Materski Wojciech, Od Cara do „Cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, ISP PAN, Warszawa 2017, ss. 372.

17. Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu, red. Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki, Wydawnictwo IPN, Warszawa – Lublin 2018, ss. 416.

18. Nowak Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 606 (zgłoszenie podwójne).

19. Ochał Artur, Tajemnice Strażnicy WOP w Konarach (1945-1947). Szabrownictwo, dezercje, morderstwa, Wydawnictwo IPN, Szczecin–Warszawa 2020, ss. 222.

20. Olaszek Jan, Jan Walc. Biografia opozycjonisty, Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa 2018, ss. 439.

21. Olaszek Jan, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa 2015, ss. 353.

22. Ptaszyński Radosław, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 704.

23. Romanek Jacek, Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r., Wydawnictwo IPN, Lublin–Warszawa 2019, ss. 184.

24. Sarna Paweł, „Odra” (1945-1950). Monografia czasopisma, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019, ss. 324.

25. Skórzyński Jan, Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019, ss. 362.

26. Szymański Andrzej, „Ludowa” władza – nieludzki reżim. Opolanie pomiędzy sprzeciwem a współpracą, Wydawnictwo UO, Opole 2019, ss. 153.

27. „Tatuś Wasz jest w Rosji…”. Listy kieleckich katyńczyków, oprac. Marek Jończyk, Wydawnictwo IPN, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce–Warszawa 2020, ss. 216.

28. Warlikowski Sebastian, Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach. Bez komentarza. Wspomnienia i dokumenty, Wydawnictwo Zona zero Sp. z o.o., Warszawa 2019, ss. 495.

29. Wilk Anna, Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, ss. 420.

30. Wołoszyn Jacek Witold, Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945-1956, Wydawnictwo IPN, Lublin–Warszawa 2019, ss. 680.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki

kategorie

tagi

podziel się