Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że w V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie, zwyciężyła książka Dr. Sławomira Dębskiego pt. „Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941”. Wyróżnienie przyznano Prof. Markowi Kornatowi za pracę pt. „Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej”.

Dnia 21 lipca 2021 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę Dr. Sławomira Dębskiego pt. Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941” (PISM, Warszawa 2007), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to V edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: „Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego”. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w renomowanym wydawnictwie naukowym. Fundacja zorganizuje uroczystą galę konkursową 28 sierpnia br. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a następnie promocję książki na Zachodzie.

Prof. Przemysław Waingertner z Uniwersytetu Łódzkiego, który był recenzentem konkursowym nagrodzonej książki, zwrócił uwagę na logiczną i przejrzystą konstrukcję pracy. Walorem narracji Dr. Dębskiego jest łączenie opisu z interpretacją i ocenami. Autor zbadał archiwalia niemieckie, rosyjskie, polskie, brytyjskie i amerykańskie. Wykorzystał edycje źródłowe, memuarystykę, niemiecką i sowiecką prasę z epoki oraz obszerną literaturę przedmiotu. Wnioski wynikające z książki mogą stać się źródłem poważnej naukowej debaty oraz podważyć dotychczasowe tezy dominujące we współczesnej historiografii rosyjskiej oraz – częściowo – zachodniej. Argumentów, aby uznać książkę pióra S. Dębskiego za pozycję wybitną jest wiele – stwierdza Prof. Waingertner.

Dodatkowo Rada przyznała Wyróżnienie Prof. Markowi Kornatowi za książkę pt. „Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej” (PISM, Warszawa 2002). Prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor konkursowej recenzji pracy, podkreślił kunszt autora monografii, który zalicza się do grona najwybitniejszych współczesnych polskich badaczy XX w. Prof. Kornat pracował na materiałach polskich, brytyjskich, francuskich, niemieckich, austriackich i litewskich. Przebadał liczne edycje źródłowe, memuarystykę, organy prasowe oraz opracowania. Ten tytaniczny wysiłek przyniósł znakomite rezultaty – konkluduje Prof. Chwalba.

Obu autorom serdecznie gratulujemy przyznania Nagrody i Wyróżnienia. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

tagi

podziel się