Miejsce Polski w geopolityce Rosji a wojna na Ukrainie

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę w ramach projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały tegoroczny cykl dotyczy relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji. Kolejne spotkanie pt. „Miejsce Polski w geopolityce Rosji a wojna na Ukrainie” odbędzie się 3 listopada 2022 r. o godzinie 18:00 on-line na kanale youtube Blogpress.pl.

Dyskusja oscylować będzie wokół następujących zagadnień:

  • zarys relacji Polski z Rosją i Ukrainą po 1991 r.
  • dyplomacja Polski wobec Rosji putinowskiej w latach 2000–2014
  • aneksja Krymu w 2014 r.: działania Polski wobec Ukrainy i Rosji
  • Polska a nowa faza wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 r.
PANELIŚCI:
  •  
  •  

Doradca ministra obrony narodowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, generał broni i dowódca Wojsk Lądowych RP. Podczas pełnienia funkcji dowódcy Wojsk Lądowych stawiał na współpracę pomiędzy Polską a innymi państwami poprzez m.in. wspólne ćwiczenia.

W 2005 roku był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW w Iraku. Był odpowiedzialny za zminimalizowanie liczby ataków rebeliantów na tym terytorium. Po objęciu stanowiska dowódcy Wojsk Lądowych w 2006 zwiększył liczbę żołnierzy stacjonujących w Afganistanie.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Ukończył kurs zarządzania zasobami strategicznymi w Studium Podyplomowym Monterey w Kalifornii, USA.

  •  

analityk zajmujący się sprawami bezpieczeństwa i obronności. Specjalizuje się w szeroko pojętych kwestiach bezpieczeństwa narodowego, procesów decyzyjnych w polityce obronnej oraz relacjach międzynarodowych. Publikuje analizy oraz komentarze odnoszące się do takich kwestii jak działania poniżej progu wojny, działania i operacje specjalne, działania w domenie informacyjnej. Pracuje jako starszy redaktor w Grupie Defence24, a jego teksty pojawiają się w serwisach tematycznych Defence24, Infosecurity24, Space24 oraz Cyberdefence24. Uczestnik licznych konferencji naukowych, seminariów oraz kongresów w Polsce i za granicą. Jest również wykładowcą akademickim na UAM w Poznaniu. Od 2022 r. współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jako ekspert zewnętrzny.

  •  

ukończył historię na Uniwersytecie w Białymstoku i specjalistyczne studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert ds. wschodnich, przez wiele lat pracował jako dziennikarz i analityk. Jest autorem wielu książek i publikacji dotyczących kuluarów rosyjskiej polityki.

MODERATOR:
  •  

dziennikarz,  przez 16 lat ( 1990-2006) korespondent Sekcji Polskie BBC specjalizująca się w tematyce związanej z państwami byłego ZSRR.  Maria Przełomiec jest autorem lub współautorem kilku specjalistycznych analiz, w tym wydanych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych raportów: Czeczenia – niepodległość czy ograniczona suwerenność (1997), Rosja 2000 – koniec i początek epoki, Wymiar wschodni UE, szansa czy idée fixe polskiej polityki? (2002),  The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention Ukraine’s complex transition (Peter Lang – International Academic Publishers 2014),  a także książki Ukraina na zakręcie (wyd. Trio, 2005) oraz Tymoszenko-historia niedokończona (wyd Niecałe 2012)  Od lutego 2007 roku prowadzi w TVP Info cykliczny program „Studio Wschód” poświęcony sytuacji polityczno-społecznej w krajach byłego ZSRS. Współpracuje ze Studium Europy Wschodniej UW, jest sekretarzem rady fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, oraz członkiem rady programowej Centrum im Juliusza Mieroszewskiego

Transmisja debaty on-line na youtubie na kanale Blogpress.pl

Zadanie finansowane z budżetu Państwa ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

podziel się