„Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament”. Spektakl dedykowany Żołnierzom Wyklętym

W środę 27 lutego 2019 r. o godz. 20:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki w gmachu dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 odbędzie się przygotowany przez grupę „Twierdza Pamięć”, dedykowany Żołnierzom Wyklętym, spektakl „Na dnie popiołu gwiaździsty dyjamanet”. Po spektaklu odbędzie się wieczorny spacer po areszcie śladami Żołnierzy Wyklętych, zakończony modlitwą pod ścianą rozstrzelań. 

IMG_256

Fundacja im. Janusza Kurtyki, grupa „Twierdza Pamięć” oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zapraszają na spektakl dedykowany Żołnierzom Wyklętym pt. „Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament”. Program zbiera kilkuletnie doświadczenie grupy „Twierdza Pamięć” związane z przypominaniem tragicznych i wzniosłych losów żołnierzy podziemia niepodległościowego. Znajdziemy w nim myśli najwybitniejszych poetów i pisarzy polskich (C.K. Norwida, J. Lechonia, Z. Herberta, Cz. Miłosza) a także utwory własne zespołu oraz Pani Barbary Lipińskiej-Postawy.

Po koncercie organizatorzy, Fundacja im. Janusza Kurtyki, wraz ze współorganizatorem, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PR, zapraszają na wieczorny spacer po areszcie śladami Żołnierzy Wyklętych. Chętnym pokazane zostaną cele, w których więziono Żołnierzy Wyklętych, następnie zejdziemy do najniższej kondygnacji budynku, gdzie znajdowała się szubienica, na której powieszono Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” i Majora Bolesław Kontryma „Żmudzina”. Po tym punkcie udamy się pod ścianę śmierci, gdzie w 2017 roku odkryto 75 śladów po kulach. Jest to miejsce egzekucji wyroku śmierci wykonywanych m.in. na Majorze Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce” i IV Zarządowi Głównemu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z Podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele. Spacer zakończy modlitwa za dusze naszych Bohaterów. Chętnym pokazane zostaną cele, w których więziono Żołnierzy Wyklętych, następnie zejdziemy do najniższej kondygnacji budynku, gdzie znajdowała się szubienica, na której powieszono Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” i Majora Bolesław Kontryma „Żmudzina”. Po tym punkcie udamy się pod ścianę śmierci, gdzie w 2017 roku odkryto 75 śladów po kulach. Jest to miejsce egzekucji wyroku śmierci wykonywanych m.in. na Majorze Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce” i IV Zarządowi Głównemu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z Podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele. Spacer zakończy modlitwa za duszę naszych Bohaterów.

O zespole:

Grupa TWIERDZA PAMIĘĆ istnieje od jesieni 2015 roku. W jej skład wchodzą: małżeństwo Urszula i Jarosław Paczyńscy oraz Tomasz Bieszczad. Wcześniej byli oni znani w Łodzi jako współtwórcy rozmaitych projektów i inicjatyw artystycznych, m.in. kabaretu „Pętla Ósemki” i zespołu rockowego „Kery Band” m.in.(pierwsza ballada rockowa z 2010r. autorstwa Jarosława Paczyńskiego poświęcona katastrofie smoleńskiej ”Epitafium dla Patriotów-Smoleńsk 2010”). Do tamtego etapu ich działalności można jeszcze zaliczyć kierowanie zespołami teatralnymi, działalność publicystyczną, edukacyjną i organizację licznych imprez kulturalnych. 

W swojej twórczości TWIERDZA PAMIĘĆ podejmuje wątki związane z polską tradycją patriotyczną, religijną i historiozoficzną. Walka pokoleń Polaków o suwerenność państwa, pomyślność narodu i szacunek dla chrześcijańskich korzeni – treści te od początku znajdowały odbicie w artystycznych i organizacyjnych poczynaniach grupy, zwłaszcza w oryginalnych piosenkach i scenariuszach teatralnych. Znakiem firmowym grupy stała się troska o polskie imponderabilia: historyczną uczciwość i bezkompromisowość ocen – przeciw relatywizowaniu świata wartości. 

Grupa TWIERDZA PAMIĘĆ wstępowała w Łodzi i w innych miastach Polski, najczęściej podczas obchodów rocznic narodowych, a także towarzysząc ważnym przedsięwzięciom patriotycznym, edukacyjnym i medialnym, jak np.: I Kongres Kobiet Polskiej Niepodległości (Częstochowa), Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych (Lublin), Konferencja naukowa „Polska w nauczaniu św. Jana Pawła II” (Łódź), Wieczornica rocznicowa „Nóż w plecy” (Łódź), debata towarzysząca wystawie „100 lat komunizmu. Zbrodnia bez kary” (prezentowana również w Parlamencie Europejskim) czy ostatnio – inauguracyjny zjazd Stowarzyszenia „Wieś Polska” (Widawa). 
Obok wielu koncertów i imprez okolicznościowych TWIERDZA PAMIĘĆ ma w dorobku także widowiska teatralne. Między innymi – w 2017 roku powstał spektakl wielkopostny zatytułowany „Drzewo Przenajszlachetniejsze”, do tekstów Anny Katarzyny Emmerich (kilkanaście prezentacji w Łodzi); zaś w październiku 2018, w kilku miejscowościach – od Czarnego Dunajca po Łódź – grupa zagrała autorski spektakl edukacyjny pt. „Teatr w ogniu pytań” (zrealizowany pod egidą MKiDN i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich). Z okazji 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości TWIERDZA PAMIĘĆ zaprezentowała kilka wersji programu poetycko – muzycznego pt. „Orszak”, według własnego scenariusza.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki oraz organizowany w niej spektakl powstają w ramach projektu „Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerami spektaklu są: Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patronat nad spektaklem objął Kwartalnik Wyklęci.

tagi

podziel się