Nie tylko Magna Charta – polsko-angielskie związki w myśli liberalnej – relacja z debaty

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z transmisją debaty pt. „Relacje polsko-brytyjskie. Nie tylko Magna Charta – polsko-angielskie związki w myśli liberalnej”, która została zorganizowana przez Fundację w dniu 23 kwietnia 2021 r. w ramach cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0″.

Naszymi gośćmi byli:

  • prof. Dorota Pietrzyk-Reeves, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie

Rozmowę moderował:

  • Dr Jan Pajor, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Eksperci nakreślili zarys ewolucji stosunków polsko-amerykańskich od I wojny światowej do dziś, zwracając uwagę na istotne etapy tych przeobrażeń, obustronne interesy, problem dysproporcji sił oraz kluczowych aktorów działań politycznych, w tym zakulisowych. Podjęli próbę ocenienia bilansu omawianych relacji, wskazali na współczesne zagrożenia, formułując jednocześnie ogólne recepty dla strony polskiej, aby współpraca Warszawy i Waszyngtonu była trwała.

Transmisja debaty:
Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie organizuje w tym roku trzecią edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0”.
Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.
Przyświeca nam przekonanie, że powyższa idea jest zbieżna z intuicją Patrona Fundacji, Prof. Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Był on zdania, że tylko prawda o historii Polski i świata pomaga zrozumieć sens przeszłości. To zaś stanowi istotny krok ku formułowaniu ambitnych planów odnoszących się do teraźniejszości i przyszłości. Dlatego historia stanowi komponent racji stanu.
W 2021 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z Francją, Wielką Brytanią i USA, uwypuklając zwłaszcza kwestię wspólnoty wartości wyłaniających się z dziedzictwa myśli polityczno-społecznej, zwłaszcza republikańskiej, liberalnej i konserwatywnej. Uzupełnieniem cyklu będą dwie debaty problemowe dotyczące miejsca Polski w trajektoriach rozwojowych regionów Europy na przestrzeni dziejów oraz polskiej dyplomacji naukowej.
Projekt zakłada zorganizowanie 8 debat z udziałem naukowców, publicystów, przedstawicieli instytucji publicznych bądź organizacji pozarządowych. Sądzimy, że tylko taki dobór panelistów, reprezentujących różne poglądy, zapewni po raz kolejny szerokie i możliwie obiektywne spojrzenie na proponowane tematy. Każde spotkanie poprowadzi moderator, oddając po dyskusji głos publiczności.
Pokłosiem dwóch poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację im. Janusza Kurtyki pod redakcją dr. Damiana Bębnowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. nauki. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.
Tegoroczną edycję również planujemy zwieńczyć kolejnym tomem naszej książki.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych debat.

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0” stanowi część zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Projekt Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0″ dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

tagi

podziel się