O relacjach polsko-litewskich i trudnym sąsiedztwie w XX w.

Dnia 20 maja 2020 roku odbyła się dyskusja pt. „Relacje polsko-litewskie a trudne sąsiedztwo w XX w”.

Była to kolejna debata z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”.

Udział w debacie wzięli p. dr Barbara Jundo-Kaliszewska (Uniwersytet Łódzki), p. Kinga Raś (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) oraz p. prof. Krzysztof Buchowski (Uniwersytet w Białymstoku). Spotkanie poprowadził p. Adam Hlebowicz (dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN). Debata zorganizowana była w formie online we współpracy z portalem blogpress.pl.

Paneliści dyskutowali nad dziedzictwem wspólnej historii, kształtowaniem się świadomości narodowej Polaków i Litwinów w XX w., państwowości polskiej i litewskiej po I wojnie światowej, sytuacji obu państw w czasach II wojny światowej oraz o różnicach i podobieństwach, towarzyszących Polsce i Litwie po 1945 roku. Na końcu debaty wysnuto wnioski i recepty dla stosunków polsko-litewskich.

Polecamy Państwu obserwować nasz profil na Facebooku i uczestniczyć w kolejnych debatach z cyklu „Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, a także innych organizowanych wydarzeniach. 

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej debaty, dostępnej poniżej.


Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość”:

 

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” to kontynuacja cyklu debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej. Klasyczne tematy poruszane podczas debat w latach 2018-2019, zostały rozszerzone w nowej odsłonie cyklu o zagadnienia takie jak energetyka, geoekonomia czy historia gospodarcza.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania „Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki, w stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą”.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

tagi

podziel się