O relacjach polsko-niemieckich w kontekście II Wojny Światowej

Dnia 28 sierpnia 2019 r. w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie, odbyła się debata pt. „Relacje polsko-niemieckie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej”. Była to siódma dyskusja z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”.

Gośćmi debaty byli: 

dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, prof. UŁ,

historyk, niemcoznawca, Uniwersytet Łódzki,

red. Piotr Semka,

dziennikarz, publicysta, Do Rzeczy.

Moderatorem debaty był prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki, pan Paweł Kurtyka. Prof. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz odniosła się do swojego doświadczenia nauczyciela akademickiego. Mówiła o problemie, jakim jest brak lektoratu z języka niemieckiego na uczelniach. Mówiła o swoich obawach, że studenci, którzy chcą się zająć niemiecką tematyką, nie mogą badać źródeł, ponieważ nie znają języka badanego przez siebie kraju. Wyraziła swoje obawy w stosunku do tego, że nie może być tak, że tylko strona niemiecka będzie badać stosunki polsko–niemieckie. Poruszyła przy tym problem obiektywizmu w badaniach historycznych.

Piotr Semka wspominał o filmografii, którą Niemcy zrobili wielką krzywdę wizerunkowi Polski. Mówił również o tym, że duża część społeczeństwa ma inne stopniowanie problemów. Nawiązał do sprawy pomnika ofiar nazizmu w Berlinie oraz faktu, iż młode pokolenie Niemców zamyka oczy i nie bierze odpowiedzialności za faszyzm. Mówił o swoim zbulwersowaniu, że Niemcy tak swobodnie formułują oceny, dotyczące polskich władz politycznych. 

Prof. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz zwróciła uwagę, że niemieckie instytucje naukowe dążą do ukształtowania polskich studentów według swoich potrzeb, proponując stypendia za zajęcie się tematami wygodnymi dla strony niemieckiej. Piotr Semka wypowiedział się na temat różnych narracji niemieckich na temat II wojny światowej. Pani profesor odniosła się również do problemu reparacji i edukacji o wojnie w niemieckich szkołach. Rozmowę zamknęła sesja pytań z sali.

Całą debatę można obejrzeć i wysłuchać w nagraniu dostępnym poniżej.

„Relacje polsko-niemieckie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej”


Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość”:

Spotkanie stanowi część projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja książkowa powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „Do Rzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

tagi

podziel się