O Rotmistrzu Pileckim w 71. rocznicę śmierci

W 71. rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego Fundacja im. Janusza Kurtyki zorganizowała wydarzenie zatytułowane: ”Rotmistrz Witold Pilecki – spotkanie wokół albumu Jacka Pawłowicza”, które odbyło się w Bibliotece im. Janusza Kurtyki znajdującej się w murach dawnego więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. 

25 maja 1948 roku o 21:30 w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej został zamordowany Rotmistrz Witold Pilecki – niezłomny Żołnierz Rzeczpospolitej, kawalerzysta Bitwy Warszawskiej, ułan Września 1939, ochotnik do Auschwitz, założyciel siatki konspiracyjnej w piekle na ziemi – niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, powstaniec warszawski, podkomendny Generała Władysława Andersa, oficer wywiadu walczący o wyzwolenie Ojczyzny w czasach stalinizmu.

W spotkaniu wzięli udział znamienici Goście. Pierwszym z nich była Pani Zofia Pilecka-Optułowicz – córka Marii i Witolda Pileckich, która przez całe swoje życie toczyła nierówną walkę w obronie prawdy o Żołnierzach Wyklętych, w tym o pamięć Ojca. Od najmłodszych lat zmagała się także z represjami ze strony komunistycznych władz, lecz mimo tego – jak sama wspomina – „była dzielna i odważna”, bo o to prosił Ją Tata.  

Drugim Gościem panelu był Pan Jacek Pawłowicz – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, przedtem pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor albumu o Witoldzie Pileckim a także współautor publikacji takich, jak „Generał Leopold Okulicki: 1898 – 1946”, czy „Znane – nieznane. Prasa niezależna na Mazowszu 1976 – 1989.”

Trzecim panelistą był Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki, Pan Paweł Kurtyka – historyk, architekt,  przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego, członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” prowadzący od wielu lat działania na rzecz upamiętniania Żołnierzy Wyklętych i promowania polskiej historii.

Podczas spotkania tłumnie zgromadzeni słuchacze mieli niepowtarzalną szansę wysłuchać wspomnień Pani Zofii Pileckiej. Córka Rotmistrza opowiadała o swoim beztroskim dzieciństwie w Sukurczach – o nauce chodzenia, kiedy podpierała się na grzbiecie Nerona – ukochanego psa Witolda Pileckiego, o wspólnych spacerach po lesie z Tatą, a także  o  tym jak Rotmistrz przedstawiał dzieciom korzyści wynikające z jedzenia nielubianej przez nich owsianki. Pani Zofia podzieliła się także mądrościami, które przekazywał Jej Pilecki. Nauki Ojca obejmowały m.in. wpajanie poczucia wysokiej odpowiedzialności za życie, rozprawy na temat duchowości zwierząt i przyrody a także konieczność poszanowania natury niezależnie od tego czy jest to biedronka czy rosłe drzewo. Po raz pierwszy szeroka publiczność usłyszała historię śmierci „Bajki” – ulubionego wierzchowca Rotmistrza. Koń zginął przyjmując kulę przeznaczoną dla swojego Pana… Pani Zofia wspominała dzień imienin jednego z wujków, podczas którego miała deklamować wiersz. Była bardzo podekscytowana, ponieważ na uroczystość miał przybyć Jej Tata trwający w konspiracji. Niestety nie dano było im się spotkać, ponieważ tego dni  Rotmistrz został aresztowany. Nigdy więcej już się nie ujrzała Ojca.

W czasie opowieści Pani Pileckiej, Dyrektor Jacek Pawłowicz często otwierał album swojego autorstwa, by pokazać fotografie miejsc, postaci lub wydarzeń, o których mówiła Córka Pana Rotmistrza. Sam natomiast wspominał historię powstawania publikacji „Rotmistrz Witold Pilecki” wydanej w 2008 r. przez Instytut Pamięci Narodowej. Książka powstała dzięki pomocy ówczesnego Prezesa IPN dr hab. Janusza Kurtyki, który był także autorem jej wstępu. W albumie można zobaczyć fotografie obrazujące życie Rotmistrza – od czasów młodości poprzez walkę w wojnie polsko-bolszewickiej, II wojnie światowej, pobyt w Auschwitz aż do mrocznych dni spędzonych w więzieniu na Rakowieckiej. Publikacja zawiera także dokumenty, życiorys Pileckiego w języku polskim i angielskim a także zdjęcia miejsc pamięci poświęconych Rotmistrzowi. W dalszej części spotkania Dyrektor Pawłowicz ogłosił, że przygotowywany jest drugie wydanie albumu wzbogacone m.in. o zdjęcia Pileckiego niedawno odnalezione na Białorusi. Wspominał także dziwne zbiegi okoliczności, które miały miejsce podczas przygotowywania wydania z 2008 r. jak np. niespodziewane odnajdywanie dokumentów, które były niezbędne do ukończenia książki. W toku dyskusji Jacek Pawłowicz mocno zaakcentował rolę dr hab. Janusza Kurtyki w upamiętnianiu Żołnierzy Niezłomnych, w walce o prawdę historyczną, dekomunizację. Wyraził też przekonanie, że gdyby nie katastrofa smoleńska to Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powstałoby wiele lat wcześniej. 

Końcowa faza dyskusji poświęcona została przesłaniu Rotmistrza Pileckiego. Paweł Kurtyka podkreślał, że Rotmistrz Pilecki, jako niezłomny żołnierz walczący z niemieckim nazizmem oraz sowieckim komunizmem stanowi doskonały symbol walki z dwoma totalitaryzmami. Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki zaprotestował przeciwko nazywaniu Żołnierzy Wyklętych bandytami stawiając Ich jako przykład poświęcenia dla Polski, kiedy to w zgodzie ze złożoną przysięgą przy braku szans na wygraną zachowali się jak trzeba wybierając honor i godność a odrzucając zdradę i hańbę. Według Pawła Kurtyki remedium na przekłamania na temat Niezłomnych mają być rzetelne publikacje, szczegółowe badania oraz argumenty poparte źródłami – propagowanie prawdy wykluczającej brązownictwo historii. 

Wydarzenie „Rotmistrz Witold Pilecki – spotkanie wokół albumu Jacka Pawłowicza” zakończyło się brawami podarowanymi Gościom od tłumnie zgromadzonej publiczności. 

Weronika Gawińska

 ”Rotmistrz Witold Pilecki – spotkanie wokół albumu Jacka Pawłowicza”

 Filmowe nagranie całości spotkania udostępnione dzięki uprzejmości portalu Blogpress.pl

Dyskusje są przygotowywane w ramach projektu „Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Został on dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Patronat nad cyklem objęli: kwartalnik „Wyklęci” oraz blogpress.pl.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

tagi

podziel się