O współczesnych wyzwaniach stosunków polsko-białoruskich

Przedstawiamy relację z wczorajszej debaty z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”, pt. „Współczesne wyzwania stosunków polsko-białoruskich”.

W dyskusji udział wzięli:

▪️ Agnieszka Romaszewska-Guzy – dyrektor Telewizji Biełsat,
▪️ dr Jakub Olchowski – Instytut Europy Środkowej,
▪️ Kamil Kłysiński – Ośrodek Studiów Wschodnich.

Moderatorem spotkania był:

▪️ dr Andrzej Szabaciuk – Instytut Europy Środkowej.

Paneliści poruszyli wątki obecnej sytuacji na Białorusi, analizowali wpływ Polski i szeroko pojętych państw Zachodu oraz Federacji Rosyjskiej na rozwój wydarzeń u naszych wschodnich sąsiadów.

Sprawa Białorusi, a w szczególności jej wyzwolenia spod reżimu Alaksandra Łukaszenki, jest bardzo skomplikowana ze względu na działania Kremla. Pomoc Białorusi w wywalczeniu wolności to konfrontacja na wielu płaszczyznach z władzami rosyjskimi.

Debata odbyła się w formie online dzięki uprzejmości portalu blogpress.pl.

 Transmisja z debaty:

Polecamy Państwu nasze kolejne dyskusje.


Następna debata już wkrótce.


Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”:

Podobnie jak w pierwszej edycji, projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu, pogrupowane są, tak jak w poprzedniej edycji, w cztery główne bloki tematyczne, a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi, nie zostaną jednak całkowicie porzucone, a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debata typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów. 

Większość debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i angażuje trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw. 

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski za granicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru, oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” stanowi część projektów i zadań publicznych:

Przeciw krzywym zwierciadłom. czterofilarowa, kompleksowa strategia, aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;

Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

tagi

podziel się