Od Armii Kościuszki do Armii Hallera. Webinar z Prof. Andrzejem Chwalbą

Fundacja im. Janusza Kurtyki i Polish American Social Club w Las Vegas zapraszają na spotkanie z polskim historykiem Prof. Andrzejem Chwalbą.  Wydarzenie nosi tytuł: “Od Armii Kościuszki do Armii Hallera. Webinar z Prof. Andrzejem Chwalbą” i odbędzie się 19 listopada 2022 r. o godz. 10 :00 PST🇺🇸/ godz. 19:00 🇵🇱 online na zoom oraz na youtube na kanale Blogpress.pl 

Dyskusja będzie oscylować wokół książki prof. Andrzeja Chwalby „Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, która opowiada o losach Polaków w czasie I Wojny Światowej. Książka ta zwyciężyła w II edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki i jest obecnie wydana w języku niemieckim i angielskim oraz promowana poza granicami Polski.

Spotkanie transmitowane będzie on-line na kanale youtube Blogpress.pl oraz na zoom w języku polskim i angielskim.

Link transmisja zoom🇵🇱🇺🇸: https://bit.ly/3eO8GtJ
Link transmisja youtube🇵🇱: https://www.youtube.com/watch?v=vlMrPpMTeYI

Wykładu będzie można wysłuchać online w swoim domu lub w sali Kościoła Our Lady of Las Vegas School, 3046 Alta Drive, Las Vegas, NV 89107

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Ziarna Historii 2.0. Pola wiedzy”

PROGRAM SPOTKANIA
Sobota, 19 listopada 2022
Rozpoczęcie spotkania przez Iwonę Podzorski - Wiceprezes Polish American Social Club of Las Vegas
Sobota, 19 listopada 2022
Sobota, 19 listopada 2022
Przywitanie słuchaczy przez Pawła Kurtykę – Prezesa Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki
Sobota, 19 listopada 2022
Sobota, 19 listopada 2022
Wykład Profesora Andrzeja Chwalby
Sobota, 19 listopada 2022
Sobota, 19 listopada 2022
Sesja pytań i odpowiedzi
Sobota, 19 listopada 2022
gość spotkania:
  •  

Profesor historii, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny znawca XIX i XX wieku, przede wszystkim historii społecznej, kulturowej i politycznej, relacji polsko – rosyjskich, dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek kilkunastu rad naukowych, instytucji społecznych i kulturalnych, rad muzealnych, krajowych i zagranicznych. Laureat Nagrody im. Janusza Kurtyki w II Edycji Konkursu za książkę “Wielka Wojna Polaków 1914 – 1918”. Praca została przetłumaczona na j. angielski i j. niemiecki.

moderator:
  •  

dyplomowana informatyk, absolwentka University Of Nevada, Las Vegas. Mieszka w Stanach Zjednoczonych od 1991 r. W latach 2012-2019, prezes the Polish American Social Club of Las Vegas, a od 2020 pełni funkcję vice-prezesa tego klubu. Aktywny działacz społeczny na rzecz Polonii w Las Vegas. Założycielka polskiej grupy artystycznej „Sami Swoi”. Długoletnia członkini ludowego zespołu „Piast”. Organizatorka lub współorganizatorka wielu wydarzeń kulturalno-oświatowych m.in. koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw historycznych, wystaw malarstwa, projekcji filmów, pikników i imprez charytatywnych.

Współorganizator
  •  
POLISH AMERICAN SOCIAL CLUB OF LAS VEGAS
książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Transmisja debaty on-line na youtubie na kanale Blogpress.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

znaki_strona_www

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach zadania: „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”

dialog

tagi

podziel się