Odpowiedzi na pytania TVN 24 dot. środków z Funduszu Patriotycznego

Fundacja im. Janusza Kurtyki funkcjonuje od 2016 roku. Jedną z zasad, jaką się kierujemy w działaniu jest transparentność wobec opinii publicznej. Stąd też na łamach naszej strony internetowej publikujemy odpowiedzi na pytania z redakcji programu Czarno na Białym TVN 24 dotyczące pozyskanych środków na zakup lokalu w ramach projektu „Latarnia Historii” z Funduszu Patriotycznego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Pytania dotyczące dofinansowanego projektu zostały przesłane drogą mailową w dniu 13 lutego 2023 roku. Odpowiedź została przesłana w dniu 15 lutego 2023 roku.

Poniżej prezentujemy treść pytań i odpowiedzi.

1) Na jakim etapie prac znajduje się inicjatywa Latarnia historii i w jaki sposób otrzymane środki przyczyniły się do postępów w jej tworzeniu?

Koncepcja projektu zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, która poprzez położenie nacisku na innowacyjne formy edukacji historycznej, ma zamiar trafić do współczesnego odbiorcy i zainteresować go historią. W koncepcji tej lokal oraz składające się na niego pomieszczenia i funkcjonalności staną się metaforyczną latarnią, której na Warszawę, a przez nią na całą Polskę rozchodzić się będą promienie wiedzy o polskiej historii. Otrzymane środki miały istotne znaczenie, ponieważ umożliwiły rozpoczęcie realizacji pomysłu i stanowiły uzupełnienie wkładu własnego fundacji.

Źródłem światła Latarni będą:

  1. escape room historyczny
  2. kawiarnia historyczna.

To właśnie te funkcje, dzięki połączeniu historii z relaksem, rozrywką i lekką atmosferą oraz dzięki dobrej lokalizacji, stanowić będą atraktor przyciągający do „Latarni” grupy osób i pozwolą na utrwalenie w świadomości mieszkańców funkcjonowania takiego punktu na mapie Warszawy. Lokal pozwoli na spędzenie czasu w otoczeniu historycznych map, portretów oraz listów nawiązujących do najważniejszych bohaterów i wydarzeń w polskiej historii najnowszej, co pozwoli na jej skuteczne upowszechnianie.

Utworzenie kawiarni i escape roomu o profilu historycznym stanowi odpowiedź na zdiagnozowany przez Fundację problem trudności w dotarciu do współczesnych odbiorców z upowszechnianiem historii Polski tradycyjnymi metodami, takimi jak prelekcje czy wykłady. Jak potwierdza dotychczasowa działalność Fundacji, realne doświadczenie historii wpływa pozytywnie na zdolność jej interpretacji, identyfikacji z nią i przyswojenia treści z nią związanych. Przewidywane funkcje lokalu stanowią  odpowiedź na to wyzwanie, pozwalają bowiem przenieść użytkowników w minione czasy, a poprzez zaangażowanie ich w aktywne rozwiązywanie zagadek, w których kryją się treści historyczne, prowadzi do przybliżenia tych treści odbiorcom. Niestety, choć w Warszawie i całej Polsce istnieje bardzo dużo pokojów zagadek i kawiarni, niewiele z nich ma na celu edukowanie o przeszłości. Co prawda, niektóre z nich nawiązują do historii (np. motyw egipskich piramid), ale niewiele z nich w sposób programowy nakierowanych jest na edukację. 

Fabuła tytułowej „Latarni historii” nosi tytuł „Kamienica pułkownika”. Gra bazuje na detektywistycznej wędrówce przypominającej dzieje Rzeczypospolitej w XX wieku, w szczególności jednak realia Warszawy w ciągu wybranych dekad z nietypowym osadzeniem we współczesności. Zadania, które przyjdzie wykonać uczestnikom, oparte są na prawdziwych wydarzeniach, zaś losy postaci, w które się wcielą, podzieliło w rzeczywistości wielu polskich obywateli. Fabuła dotyka nie tylko spraw politycznych i militarnych, lecz również gospodarczych, kulturalnych i obyczajowych, ukazując szerszy kontekst poruszanych problemów.

Tak skrojona fabuła gry pozwala na przekazanie rzetelnych informacji historycznych, a zaangażowanie uczestników w odtworzenie konkretnych wydarzeń zwiększa oddziaływanie przekazywanych treści, wpływa pozytywnie na ich zrozumienie i zapamiętanie, a także stanowi zachętę do osobistego zgłębiania przez graczy fragmentów dziejów Polski, w których mogli uczestniczyć w ramach gry.

Przygotowywany przez Fundację projekt ukaże najważniejsze momenty z dziejów Polski ostatniego stulecia – od Bitwy Warszawskiej przez czas okupacji niemieckiej, powstanie warszawskie czy czasy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Rozwiązując zagadki , uczestnicy rozgrywki poznawać będą najważniejsze daty, wydarzenia, bitwy, postaci. 

By rozpocząć realizację projektu, niezbędny był zakup lokalu, będącego podstawą funkcjonowania inicjatywy. Przekazane dofinansowanie oraz wkład własny Fundacji wystarczył na zakup lokalu o powierzchni 86 m2.

Z uwagi na wysokie ceny warszawskich nieruchomości, dofinansowanie nie wystarczyło na zakup większego lokalu czy takiego, który byłby w dobrym stanie technicznym, tj. takim, który umożliwiałby prowadzenie planowanej działalności od zaraz. W związku z tym, Fundacja mierzy się obecnie z wyzwaniem pozyskania dalszych środków na jego dostosowanie i prowadzenie remontu w celu doprowadzenia lokalu do założeń projektowych, a co za tym idzie, do prowadzenia w nim planowanej działalności. Wstępnie szacujemy czas otwarcia lokalu oraz umieszczenia stosownych komunikatów na stronie internetowej na koniec roku 2023. 

2) Gdzie mieści się lokal przeznaczony na Latarnię historii i jakie wydarzenia się w nim odbywają?

Lokal przeznaczony na „Latarnię historii” mieści się przy ul. Puławskiej w Warszawie. W związku z koniecznością przystosowania lokalu do celów projektowych, nie odbywają się w nim wydarzenia.

W chwili obecnej zapraszamy do Biblioteki im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Jej trzon został oparty o bogaty, unikalny w skali kraju, specjalistyczny księgozbiór, przekazany przez Rodzinę Patrona. Skupia kilkanaście tysięcy tytułów z zakresu mediewistyki, historii najnowszej, historii historiografii, historii społeczno-gospodarczej, historii kultury i sztuki. Zbiory są stale poszerzane o najnowsze pozycje, a zwłaszcza o dzieła obcojęzyczne związane z badaniami dziejów Polski, które dotyczą istotnych kwestii z punktu widzenia polskiej racji stanu. Biblioteka, w związku z ukierunkowaniem księgozbioru, ma potencjał przyciągania wielu badaczy i pasjonatów. 

Szczególnie zapraszamy do wsparcia naszej akcji zbiórek na zakup wyposażenia nie śmiercionośnego dla jednostek armii ukraińskiej. Fundacja im. Janusza Kurtyki od marca 2022 we współpracy z prof. Fryderykiem Zollem, doktorem honorowym Uniwersytetu w Tarnopolu, przy wsparciu działaczy społecznych, organizuje wsparcie rzeczowo-finansowe dla Ukraińców mierzących się z agresją rosyjską. Za otrzymane darowizny zakupione oraz przekazane zostaną artykuły pierwszej potrzeby dla ludności cywilnej, a dla Ukraińskiej Obrony Terytorialnej i Armii Ukraińskiej potrzebny sprzęt nie mający charakteru ściśle wojskowego typu obuwie, elementy umundurowania, a także medykamenty, bandaże i inne najpotrzebniejsze rzeczy.

https://fundacjakurtyki.pl/category/wsparcie-dla-ukrainy/

kategorie

tagi

podziel się