Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii 2:0 Pola wiedzy”

Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii 2:0 Pola wiedzy”, który realizowaliśmy w 2022 r.

STANY ZJEDNOCZONE
POLISH AMERICAN SOCIAL CLUB OF LAS VEGAS

Club działa w celu promocji kultury polskiej w USA oraz umacniania współpracy polsko-amerykańskiej oraz naszej Poloni w Las Vegas w dziedzinie kultury,

oświaty i nauki. Organizacja założona została w 1968 i reaktywowana w połowie 2011.

Austin Polish Society

Austin Polish Society jest organizacją non-profit utworzoną w 2005 roku przez grupę pasjonatów, którzy chcieli utrzymać przy życiu polską kulturę, język i dziedzictwo w rejonie Austin. Misją APS jest założenie stowarzyszenia otwartego dla ogółu społeczeństwa:

propagowanie i dalsze poznawanie polskiej kultury, tradycji, historii, języka, sztuki, spraw bieżących i wydarzeń lokalnych.

Wspieranie przyjaznych stosunków między Amerykanami i Polakami.

AUSTRIA
FEDERACJA POLAKÓW W AUSTRII

W 2010 roku w maju (Linz) i w czerwcu (Wiedeń) odbyły się spotkania przedstawicieli ponad 20-tu organizacji polonijnych, aby rzetelnie przedyskutować istniejący i niesatysfakcjonujących stan rzeczy w Polonii austriackiej. W wyniku obrad zawiązało się środowisko, które zdecydowało aby liczna Polonia w Austrii miała godnego siebie przedstawiciela, który będzie działał w oparciu o głosy aktywnych organizacji i środowisk polonijnych. Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
• promowanie spraw polskich w Austrii oraz w strukturach europejskich i międzynarodowych
• wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje
• współpracę z organizacjami polonijnymi, które nie wchodzą w skład Federacji, z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi i austriackimi, z którymi łączą Federacje wspólne cele statutowe
• reprezentację i wspieranie interesów Polonii wobec władz europejskich, polskich i austriackich
• dbanie o dobre imię Polski i Polaków oraz rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra.

ŚWIATOWA FEDERACJA SPORTU POLONIJNEGO

Podstawowym celem Światowej Federacja i Sportu Polonijnego jest pobudzenie Polonii w obszarze sportu i rekreacji do zwiększenia integracji, budowanie dobrego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, pielęgnacja języka i kultury, wymiana doświadczeń oraz rozbudowa struktur środowiska polonijnego w sporcie.

Federacja powstała w celu ułatwienia realizacji wspólnych projektów sportowych na rzecz Polonii z całego świata przy zachowaniu warunków do pełnej realizacji wolności zrzeszania umożliwienia równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów.

Federacja Sportu Polonijnego, została powołana do życia przez zawodników i szefów ekip polonijnych podczas Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Arłamowie w 2016 roku.

Jest współzałożycielem „Polonijnego Centrum Sportów Wodnych“ w Gdańsku. Organizuje Sympozja Sportu Polonijnego i.in w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu a także Polonijne Sportowe Warsztaty Eksperckie. Tworzy serwis informacyjny  „POLONIA SPORT“, wraz z audycją radiową „Radio Polonia Sport więcej“. Współorganizuje bieg historyczny „Bieg Odsieczy Wiedeńskiej” i bieg pamięci „Tropem Wilczym”.

KLUB GAZETY POLSKIEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W WIEDNIU

Opis zostanie dodany wkrótce

WIELKA BRYTANIA
POLSKI OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY W LONDYNIE

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (w skrócie POSK) w Londynie w dzielnicy Hammersmith został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii z inicjatywy Prof. Inż. Romana Ludwika Wajdy (1901-1974), który był również pierwszym przewodniczącym POSK-u. 

POSK-owi przyświeca hasło „Polsce i wolnym Polakom na pożytek”. Jest to wspólny dom wszystkich Polaków. Powstał między innymi po to, aby uratować i utrzymywać Bibliotekę Polską w Londynie, która powstała w 1942 roku i wciąż wypełnia swoje zadania i rozwija działalność. W POSKu odbywają się liczne wystawy, spotkania, koncerty, pokazy filmów i przedstawienia teatralne – zarówno dla dorosłych jak i dla najmłodszych.

POLSKA WSPÓLNOTA W WIELKIEJ BRYTANII
pwwb_logo

Opis zostanie dodany wkrótce

POLSKA MACIERZ SZKOLNA W WIELKIEJ BRYTANII

Polska Macierz Szkolna jest istniejącą blisko 70 lat organizacją charytatywną wspierającą polską edukację na terenie Wielkiej Brytanii.

Głównym nurtem naszej działalności jest wspieranie funkcjonowania Polskich Szkół Sobotnich.

Celem organizacji jest wspieranie inicjatyw zakładania i prowadzenia uzupełniających szkół przedmiotów ojczystych: doradztwo w procesie zakładania szkoły, pomoc merytoryczna w zarządzaniu placówkami, działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

PMS prowadzi też Centrum Egzaminacyjne oferujące możliwość zdawania egzaminów z języka polskiego na poziomach GCSE i A-level.

COOLTURA - POLISH COMMUNITY CENTRE

Cooltura – Polish Community Centre to organizacja powstała w 2008 roku. Naszym celem jest przybliżanie i popularyzacja polskiej historii i dziedzictwa kulturowego w Irlandii Północnej. 

W 2019 Cooltura otrzymała nagrodę The Queen’s Award for Voluntary Service. To najwyższe wyróżnienie z Zjednoczonym Królestwie, jakie może otrzymać organizacja pozarządowa! 

Cooltura prowadzi liczne projekty, z których każdy jest skoncentrowany na innej grupie docelowej. Pierwszymi projektami były te skierowane do dzieci i młodzieży, w miarę zaspokajania kolejnych potrzeb Polaków mieszkających w Irlandii Północnej, dołączały do nich kolejne. We współpracy z innymi organizacjami, wspieramy polską społeczność w różnych dziedzinach codziennego życia w Irlandii Północnej i promujemy naszą kulturę poprzez organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, przez rozmaite spotkania, warsztaty i prezentacje. Prowadzimy także liczne akcje pomocowe.

NIEMCY
POLSKIE STOWARZYSZENIE SZKOLNE “OŚWIATA” W OTTWEILER

Polskie Stowarzyszenie Szkolne „Oświata” zajmuje się nauczaniem języka polskiego oraz nauczaniem w języku polskim a także wspieraniem porozumienia między narodami polskim i niemieckim poprzez dwujęzyczne projekty.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

znaki_strona_www

tagi

podziel się