Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii 3.0 Sztafeta Pokoleń”

data publikacji

Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii 3.0 Sztafeta Pokoleń”, który realizowaliśmy w 2023 r.

włochy
Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria)

Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi. Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnianie przyjaźni polsko-włoskiej.  Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalność Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego.

belgia
POLSKA GRUPA PAMIĘCI HISTORYCZNEJ

Opis zostanie dodany wkrótce

WIELKA BRYTANIA
POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI FOREST GATE-ILFORD

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford prowadzi naukę dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Wielkiej Brytanii. Dzieci przyjmowane są do naszej szkoły od grupy przedszkolnej, w roku szkolnym, w którym ukończą 5 lat. Podstawowym naszym dążeniem jest utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowanie języka polskiego oraz pogłębianie znajomości literatury, polskich tradycji, historii i geografii.

POLSKA SZKOŁA JĘZYKA OJCZYSTEGO IM. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W WOKING

Misją naszej szkoły jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu oraz moralności i kultury osobistej. KŁADZIEMY DUŻY NACISK NA POTRZEBY INDYWIDUALNE KAŻDEGO UCZNIA. Kultywowanie tradycji i kultury polskiej, promowanie jej nie tylko wśród uczniów i rodziców naszej szkoły ale także wśród lokalnej społeczności. Rozwijanie i wzmacnianie w uczniach pozytywnych cech jego osobowości, co prowadzi do budowania pewności siebie. Uświadamianie, że nauka to nie tylko książki ale przede wszystkim świetna zabawa. Wzbudzanie w młodym człowieku szacunku do samego siebie i innych oraz otaczającego go świata. Uczymy otwartości nie tylko na świat, ale także na potrzeby drugiego człowieka.

francja
SAMOPOMOC POLSKICH KOMBATANTÓW WE FRANCJI - KOŁO PARYŻ

Opis zostanie dodany wkrótce

niemcy
ZWIĄZEK POLAKÓW W MAGDEBURGU

Założony zostało 6 czerwca 2015 z siedzibą w Magdeburgu. Celem stowarzyszenia jest wspieranie etosu międzynarodowego, tolerancji na wszystkich płaszczyznach kulturowych oraz myśli porozumienia narodów, ochrona i reprezentacja interesów osób, o których mowa w umowie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, we wszystkich obszarach urzędowych i administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona ich interesów zgodnie z konstytucją kraju stałego pobytu, wspieranie działań zmierzających do tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia między narodami, umożliwiających zachowanie i pielęgnację tożsamości etnicznej i kulturowej – w szczególności współpracy z wszystkimi, którzy mają na celu dobrosąsiedzkie stosunki między Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, służącymi zbliżeniu obu narodów,  udostępnienie materialnej i logistycznej pomocy oraz środków technicznych, służących realizacji celów stowarzyszenia w oparciu o konstytucję, umowę o dobrym sąsiedztwie między RFN i RP z 17. czerwca 1991, jego statut i postanowienia.

luksemburg
STOWARZYSZENIE POLSKA.LU A.S.B.L.

Stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l. (non profit) prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną i kulturalną skierowaną do luksemburskiej Polonii, jednocześnie promując polską kulturę wśród innych mieszkańców Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

znaki_strona_www

tagi

podziel się