Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii 3.0 Sztafeta Pokoleń”

Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii 3.0 Sztafeta Pokoleń”, który realizowaliśmy w 2023 r.

włochy
Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria)

Związek Polaków w Kalabrii (Associazione dei Polacchi in Calabria) powstał w październiku 2003 roku. Jest organizacją NO PROFIT, o charakterze kulturalnym, ale zajmującą się także kwestiami społecznymi i edukacyjnymi. Związek stawia sobie za cel przede wszystkim promocję kultury polskiej we Włoszech, języka polskiego, integrację Polonii oraz umacnianie przyjaźni polsko-włoskiej.  Poprzez swoją wieloletnią i wszechstronną działalność Związek Polaków w Kalabrii zyskał uznanie środowiska lokalnego, polonijnego i międzynarodowego.

belgia
POLSKA GRUPA PAMIĘCI HISTORYCZNEJ

Opis zostanie dodany wkrótce

WIELKA BRYTANIA
POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI FOREST GATE-ILFORD

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford prowadzi naukę dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Wielkiej Brytanii. Dzieci przyjmowane są do naszej szkoły od grupy przedszkolnej, w roku szkolnym, w którym ukończą 5 lat. Podstawowym naszym dążeniem jest utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowanie języka polskiego oraz pogłębianie znajomości literatury, polskich tradycji, historii i geografii.

POLSKA SZKOŁA JĘZYKA OJCZYSTEGO IM. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W WOKING

Misją naszej szkoły jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu oraz moralności i kultury osobistej. KŁADZIEMY DUŻY NACISK NA POTRZEBY INDYWIDUALNE KAŻDEGO UCZNIA. Kultywowanie tradycji i kultury polskiej, promowanie jej nie tylko wśród uczniów i rodziców naszej szkoły ale także wśród lokalnej społeczności. Rozwijanie i wzmacnianie w uczniach pozytywnych cech jego osobowości, co prowadzi do budowania pewności siebie. Uświadamianie, że nauka to nie tylko książki ale przede wszystkim świetna zabawa. Wzbudzanie w młodym człowieku szacunku do samego siebie i innych oraz otaczającego go świata. Uczymy otwartości nie tylko na świat, ale także na potrzeby drugiego człowieka.

francja
SAMOPOMOC POLSKICH KOMBATANTÓW WE FRANCJI - KOŁO PARYŻ

Opis zostanie dodany wkrótce

niemcy
ZWIĄZEK POLAKÓW W MAGDEBURGU

Założony zostało 6 czerwca 2015 z siedzibą w Magdeburgu. Celem stowarzyszenia jest wspieranie etosu międzynarodowego, tolerancji na wszystkich płaszczyznach kulturowych oraz myśli porozumienia narodów, ochrona i reprezentacja interesów osób, o których mowa w umowie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, we wszystkich obszarach urzędowych i administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona ich interesów zgodnie z konstytucją kraju stałego pobytu, wspieranie działań zmierzających do tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia między narodami, umożliwiających zachowanie i pielęgnację tożsamości etnicznej i kulturowej – w szczególności współpracy z wszystkimi, którzy mają na celu dobrosąsiedzkie stosunki między Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, służącymi zbliżeniu obu narodów,  udostępnienie materialnej i logistycznej pomocy oraz środków technicznych, służących realizacji celów stowarzyszenia w oparciu o konstytucję, umowę o dobrym sąsiedztwie między RFN i RP z 17. czerwca 1991, jego statut i postanowienia.

luksemburg
STOWARZYSZENIE POLSKA.LU A.S.B.L.

Stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l. (non profit) prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną i kulturalną skierowaną do luksemburskiej Polonii, jednocześnie promując polską kulturę wśród innych mieszkańców Wielkiego Księstwa Luksemburga.

argentyna
CENTRO CULTURAL CINE POLACO W MAR DEL PLATA

Opis ostanie dodany wkrótce

kanada
POLISH ASSOCIATION SOKOL OF ST. BONIFACE, WINNIPEG

Opis ostanie dodany wkrótce

litwa
SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD STARĄ ROSSĄ

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został założony w 1990 roku z inicjatywy i przy wsparciu śp. Jerzego Waldorffa, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami. Działalność Komitetu, to przede wszystkim opieka nad pomnikami na Rossie, a także ich renowacja. W ciągu 33 lat działalności staraniem Komitetu odnowiono 205 pomników nagrobnych, wzniesiono 5 nowych. Działalność Komitetu jest społeczna, a środki na odnowienie pomników są zbierane podczas kwest przede wszystkim w Warszawie i Wilnie. Darczyńcami są też osoby prywatne i stowarzyszenia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

znaki_strona_www

tagi

podziel się