Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii”

Organizacje polonijne, które przystąpiły do projektu “Ziarna Historii 2:0 Pola wiedzy”, który realizowaliśmy w 2021 r.

STANY ZJEDNOCZONE
Związek Klubów Polskich w USA

Powstały w 1928 roku Związek Klubów Polskich w USA jest organizacją charytatywną, not-for-profit, zrzeszająca kluby reprezentujące różne regiony Polski. Głównym celem Związku jest wspieranie Amerykanów polskiego pochodzenia a także niesienie pomocy swoim „Małym Ojczyznom.” ZKP pielęgnuje i propaguje polską kulturę, język, tradycje i obyczaje poprzez organizowanie obchodów wydarzeń historycznych, patriotycznych, uroczystości religijnych i państwowych oraz przekazanie dziedzictwa polskiego młodym pokoleniom. ZKP współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi oraz działa aktywnie w celu jednoczenia Polonii i umacniania jej znaczenia w USA. Patronem Związku jest Wincenty Witos. Najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez ZKP są: Parada Dnia Konstytucji 3 Maja, Festiwal Dożynkowy, Opłatek Polonijny, Święconka Polonijna, Sylwester, a także obchody rocznicy Mordu Katyńskiego, Tragedii Smoleńskiej oraz agresji Rosji na Polskę 17 września 1939 roku

PASI EDU

PASI EDU to organizacja, której celem jest edukowanie amerykańskiej opinii publicznej i innych osób poprzez dostarczanie dokładnych informacji na temat polskiej i polsko-amerykańskiej historii, kultury i istotnych wydarzeń bieżących.

  • Wizja PASI EDU: Amerykanie i inni mają dokładną wiedzę na temat kluczowych aspektów polskiej i polsko-amerykańskiej historii, kultury i istotnych wydarzeń bieżących.
  • Misja PASI EDU: Dokładna edukacja Amerykanów i innych osób na temat kluczowych aspektów polskiej i polsko-amerykańskiej historii, kultury oraz istotnych bieżących wydarzeń dzięki naszym produktom i usługom edukacyjnym oraz we współpracy z organizacjami polonijnymi i innymi organizacjami.
POLSKA FUNDACJA KULTURALNA

POLSKA FUNDACJA KULTURALNA w Clark, NJ, USA ma status organizacji niedochodowej. Zajmuje się popularyzacją kultury i dziedzictwa polskiego. Jest jedyną tego typu organizacją na obszarze trzech stanów – New Jersey, New York i Connecticut.

Polska Szkoła Dokształcająca kształci każdego roku ok. 700 uczniów od przedszkola do klasy XI (matura). Program obejmuje język polski, historię, geografię, muzykę, kulturę i tradycje polskie. Ponadto w ciągu roku PFK organizuje wiele spotkań tematycznych, seminariów, wykładów, projekcji filmowych, koncertów, akademii i innych uroczystości. Użycza również sal na imprezy prywatne.

KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

Ustanowiony w 1919, jest jednym z czterech konsulatów generalnych w USA i jedną z najważniejszych polskich placówek konsularnych na świecie.POLISH HERITAGE CENTER, PANNA MARIA

polskie Centrum Dziedzictwa w Panna Maria w Teksasie zostało założone w celu uczczenia pierwszej stałej polskiej osady w Stanach Zjednoczonych w Panna Maria w 1854 roku oraz polskiej imigracji.

Pierwsze 100 rodzin pochodziło z obszaru Górnego Śląska. Przybyli na zaproszenie młodego polskiego księdza misjonarza, ks. Leopolda Moczygemby, który w tym czasie posługiwał niemieckojęzycznym katolikom w Teksasie.

Misją Centrum Dziedzictwa Polskiego przy Panna Marii jest zachowanie dla potomności, żywej i aktualnej historii, wartości, wierzeń, zwyczajów i tradycji polskich osadników i ich potomków w tym pierwszym i najstarszym stałym polskim osiedlu w Ameryce, oraz inspirowanie, angażowanie i edukowanie naszych gości.

CENTRALA POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AMERYCE

Centrala Polskich Szkόł Dokształcających w Ameryce została powołana do życia w 1925 roku z inicjatywy redaktora „Nowego Świata” Wacława Bojana-Błażewicza. Była odpowiedzią na likwidację dwujęzycznych szkόł etnicznych i miała na celu pielęgnowanie języka polskiego oraz wartości katolickich. Do jej zadań należało także otoczenie opieką placόwek oświatowych działających w stanach: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Maryland, Virginia i Floryda. Zaistniała więc jako instytucja pełniąca rolę polonijnego kuratorium szkolnego, które wzięło na siebie ciężar współpracy z kierownictwem i kadrą pedagogiczną tworzącej się sieci polonijnych szkół.

Obecnie CPSD zrzesza 75 szkόł ze stanόw: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Texas, Arizona, Wisconsin, Ohio i Floryda. Uczęszcza do nich 10566 uczniόw i pracuje 918 nauczycieli. Funkcję prezesa Centrali Polskich Szkόł Dokształcających w Ameryce sprawuje od 2005 roku dr Dorota Andraka, dyrektor PSD przy parafii Św. Cyryla i Metodego na Brooklynie. Dzięki prężnej działalności Zarządu pod jej kierownictwem, Centrala stała się jedną z czołowych organizacji polonijnych istniejących na Wschodnim Wybrzeżu Stanόw Zjednoczonych. 

INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest jedną z najważniejszych placówek polskich poza granicami kraju. Pozycję swoją zawdzięcza w równej mierze zgromadzonym zbiorom, jak i poza naukowemu dorobkowi. Jest więc depozytariuszem cennych archiwaliów, ale też placówką, której zadania zmieniały się zależnie od wielorakich przemian zachodzących w kraju i na wychodźstwie. Odtworzony w Nowym Jorku w 1943 roku z potrzeby krzewienia myśli politycznej patrona, w proteście przeciwko polityce mocarstw i rządu polskiego w Londynie, od zarania nosił znamię misji i gromadził wokół siebie aktywny zespół ludzi.

W czasie ponad półwiecznej działalności Instytut zachował swoją niezależność i bezwarunkowe oddanie idei wolnej i niepodległej Polski. W związku z działalnością cenzury i niszczeniem dokumentacji dotyczącej historii Polski, archiwa Instytutu nabrały szczególnego znaczenia podczas niemieckiej okupacji i pod rządami komunistów po drugiej wojnie światowej.

W obliczu przemian politycznych i upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, Instytut wraz ze swymi zbiorami odgrywa w dalszym ciągu niezwykle istotną rolę w badaniach najnowszej historii i kształtowaniu wizerunku Polski.

 

Misją Instytutu jest:

Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja dokumentów i innych materiałów historycznych dotyczących Polski i Polonii.

Udostępnianie zbiorów badaczom.

Prowadzenie badań z dziedziny współczesnej historii Polski i Polonii.

Popularyzacja historii i kultury polskiej.

INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE

Komitet Obrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (KOPKiOH) został zarejestrowany 14 czerwca 2018 roku, czyli w tym samym dniu kiedy Rada Miasta Jersey City przegłosowała liczba głosów 6:3, że Pomnik Katyński ma zostać przeniesiony (w praktyce ma zniknąć) ze swojej lokalizacji na Exchange Plaza, Jersey City. Rok 2018 – był rokiem intensywnej walki o pozostawienie Pomnika Katyńskiego na swoim miejscu.  W tym roku, członkowie KOPKiOH organizowali wiece, protesty oraz zbierali podpisy pod petycja do rady miasta w celu uratowania Pomnika.

Od roku 2019 do chwili obecnej KOPKiOH organizuje przy Pomniku Katyńskim uroczystości rocznicowe.

Obecnie KOPKiOH na bieżąco monitoruje spotkania Rady miasta Jersey City podczas których omawiane są plany renowacji dzielnicy Exchange Place Plaza, gdzie znajduje się Pomnik Katyński. Członkowie zarządu KOPKiOH prowadzą dialog z decydentami rady miasta w kwestii zagospodarowania placu wokół Pomnika Katyńskiego by zapewnić, że Pomnik będzie godnie eksponowany i jego artystyczne aspekty nie będą zakłócone.

 

 Misja Komitetu Obrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (KOPKiOH):

  1. Ochrona Pomnika Katyńskiego oraz innych obiektów które mają znaczenie dla polskiej oraz amerykańskiej historii.
  2. Zapewnienie, że Pomnik Katyński, stworzony przez Andrzeja Pityńskiego, zostanie zlokalizowany przy (współrzędne GPS: szerokość 40.7162396 i długość 74.0330269.50) Exchange Place w Jersey City, New Jersey.
  3. Zapewnienie, że pamięć  o ofiarach Zbrodni Katyńskiej , ofiarach wywozek na Syberie podczas WWII, ofiarach ataku terrorystycznego  11 Września, 2001 zostaną odpowiednio uhonorowane.
  4. Sponsorowanie i wspieranie wydarzeń społecznych, edukacyjnych i kulturalnych związanych z Pomnikiem Katyńskim i innymi polsko-amerykańskim obiektami historycznymi.
  5. Zwiększenie świadomości o polskiej i polsko-amerykańskiej historii, polskich osiągnięć i  ich wkładu w kulturę światową.
  6. Promowanie jedności pośród społeczności polonijnej poprzez wydarzenia społeczne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, artystyczne i sportowe, które demonstrują polskie tradycje.
  7. Podtrzymywanie i pielęgnowanie ducha lojalności i oddania ideałom amerykańskim, charakterystycznego dla osób polskiego pochodzenia.
KANADA
KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ. OKRĘG TORONTO

Kongres Polonii Kanadyjskiej (CPC), Okręg Toronto powstał w 1945 roku. Obecnie jest to największy Okręg CPC w Kanadzie, który zrzesza pod swoim patronatem 25 organizacji.

ZWIĄZEK NARODOWY POLSKI W KANADZIE

Związek Narodowy Polski w Kanadzie, datujący swe istnienie od 1930 roku należy do największych organizacji polonijnych w kraju klonowego liścia. Jego formalne powołanie wiąże się z reakcją Polonii kanadyjskiej na rosnące wpływy polskiej sekcji partii komunistycznej działającej pod nazwą Polskie Towarzystwo Ludowe. Komunistyczna agitacja szybko otrzymała odpór, a nowa organizacja przyjmując jako program idee marszałka Józefa Piłsudskiego, zaczęła gromadzić najbardziej patriotycznie nastawioną Polonię. Aby zintegrować patriotyczne wysiłki Polaków ZNPwK dążył od początku do zjednoczenia pracy organizacji polonijnych, przystępując w 1938 r. do Zjednoczenia Zrzeszeń Polskich w Winnipegu.

Nowa sytuacja Polski związana z wybuchem II wojny światowej, zmagania Narodu Polskiego o wolność Kraju, spowodowała, że w 1944 r. powstaje Kongres Polonii Kanadyjskiej, a Związek Narodowy Polski jest jego współzałożycielem.

Po wojnie Związek bardzo szybko powiększał swe szeregi o żołnierzy polskich przybyłych do Kanady z zamiarem osiedlenia. Jego hasło przewodnie „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz znana antykomunistyczna działalność przyciągały nowych członków. Związek Narodowy Polski w Kanadzie to jednak nie tylko przeciwstawianie się pladze sowiecko-komunistycznej. To także organizacja samopomocowa. ZNPwK powołał do życia kasę pożyczkową Credit Union, 8-klasową szkołę polską dla polonijnej młodzieży, utworzył grupę teatralną. Związek zasłużył się bardzo w krzewieniu kultury polskiej na terenie Kanady. Jego członkowie aktywnie biorą udział w życiu społeczno-politycznym Kanady, popierając sprzyjających niepodległej Polsce przestawicieli rządu i parlamentu.

Działacze organizacji utrzymują stale kontakt z patriotycznymi siłami w Kraju, biorąc udział w akcjach ratunkowych „Chleb dla Polski” czy wspierając opozycję moralnie i materialnie. Warto też wspomnieć o znaczącym udziale ZNPwK w zorganizowaniu Funduszu Wieczystego Millenium Polski Chrześcijańskiej, a także konferencji Polonia 78 – Polonia Jutra, która wywarła ogromny wpływ na jednoczenie się organizacji polonijnych na świecie.

Nie do przecenienia jest rola Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie w niesieniu pomocy uciemiężonej jarzmem komunizmu Ojczyźnie oraz nieustanne popieranie ruchów patriotycznych. Organizacja nasza gościła kilkakrotnie znanych działaczy opozycji demokratycznej, w tym b. premiera Jana Olszewskiego oraz członków jego rządu – ministra Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego czy Adama Glapińskiego.

Z historią Związku Narodowego Polskiego wiąże się nierozerwalnie powstanie i rozwój organu prasowego organizacji – „Głosu Polskiego”. Związek wydawał najpierw od 1946 r. pismo „Polak Kanadyjski”. W 1948 r. podczas Sejmu ZNPwK zapadła decyzja o utworzeniu pisma o tytule „Głos Polski”. Jednym z najstarszych polskich pism w Kanadzie była „Gazeta Katolicka”, wydawana od 1908 r. przez księży oblatów. Później tytuł zmieniono na „Gazetę Polską”. W 1951 r. doprowadzono do fuzji pisma oblatów oraz Związku Narodowego Polskiego, tworząc tygodnik o zasięgu ogólnokanadyjskim pod nazwą „Głos Polski-Gazeta Polska”. Księża oblaci byli pewni, że organ ZNPwK, którego hasłem jest „Bóg, Honor, Ojczyzna” będzie kontynuował katolicką tradycję księży redaktorów.

„Głos Polski” był od początku swego istnienia obrońcą spraw polskich, spełniając prócz informacyjnej także funkcję wychowawczą. Zdecydowanie antykomunistyczny oraz patriotyczny charakter pisma sprawił, że odgrywa ono dużą rolę jako medium kształtujące postawy propolskie, wyrosłe z najlepszych tradycji narodowych i patriotycznych. „Głos Polski” był i jest forum wymiany myśli Polaków żyjących na obczyźnie. Pismo stało się też zwornikiem i inspiratorem działań Polaków, łączącym różne pokolenia polskich emigrantów, dla których dobro Polski jest celem nadrzędnym. W latach osiemdziesiątych „Głos Polski” w związku z napływem nowej fali emigracyjnej, unowocześnia swój charakter, podejmując wiele tematów polskich.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

znaki_strona_www

tagi

podziel się