NABÓR PRAC DO 10.05.2021! Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w V Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2021 r. brzmi: Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego.

UWAGA! Nabór prac do Konkursu został wydłużony do 10 maja 2021 r.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec sierpnia 2021 roku.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

 • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;
 • promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;
 • nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;
 • wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2021r.

Dzięki staraniom Fundacji, w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się anglojęzyczna wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. Niebawem zostaną wydane prace Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego, Laureatów II i III Edycji Konkursu. Fundacja, we współpracy z wydawnictwem Peter Lang, zapewniła opublikowanie nowych wersji tych książek w językach angielskim i niemieckim. Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

 1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy.
 2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy.
 3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

POCZTA ELEKTRONICZNAPOCZTA TRADYCYJNA
Skany w formacie pdf wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:

nauka@fundacjakurtyki.pl

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

 

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

 

Do przesyłki należy dołączyć informację, czyjego zgłoszenia dotyczą książki.

 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce z książkami.

 

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 maja 2021 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu Konkursu celem dostosowania go do bieżących okoliczności.

Pierwotny terminarz Konkursu:

 1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 15 marca 2021 r.).
 2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 30 kwietnia 2021 r.).
 3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 21 maja 2021 r.).
 4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 4 czerwca 2021 r.).
 5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 2 lipca 2021 r.).
 6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 23 lipca 2021 r.).
 7. Gala Konkursowa (do 31 sierpnia 2021 r.).

 

Regulamin Konkursu
Klauzula Informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz Zgłaszający
Klauzula Informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenie autora pracy

 

kategorie

tagi

podziel się