PGE Mecenasem Biblioteki im. Janusza Kurtyki

Miło nam poinformować, że Polska Grupa Energetyczna S.A. została Mecenasem Biblioteki im. Janusza Kurtyki.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, gwarantujemy bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Misją PGE jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości. Zgodnie z długoterminową wizją PGE ma zostać liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki stanowi serce działalności Fundacji. To w niej znajduje się księgozbiór, przekazany przez rodzinę Patrona, śp. Profesora Janusza Kurtyki. Ten ogromny zbiór Patrona z historii średniowiecza, epoki nowożytnej i XX w. stanowi trzon Biblioteki im. Janusza Kurtyki.

W posiadaniu Biblioteki im. Janusza Kurtyki znajdują się książki i czasopisma specjalistyczne z zakresu historii, nauk pomocniczych historii oraz cenne zapisy rękopiśmienne, z prowadzonych przez Patrona licznych kwerend.  Zbiory są stale poszerzane także o najnowsze pozycje, a zwłaszcza o dzieła obcojęzyczne, związane z badaniami tych zagadnień z dziejów Polski, które są istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Do grupy tych tematów należą m. in. studia o Holokauście, badania dotyczące II wojny światowej, relacjach polsko-rosyjskich, polsko-niemieckich, czy polsko-ukraińskich.

Obecnie w Bibliotece im. Janusza Kurtyki znajduje się ponad 18 000 woluminów, przez co jest ona jedną z największych niepublicznych bibliotek w kraju.

mecenas biblioteki

kategorie

tagi

podziel się