Polska dyplomacja naukowa – dokonania i wyzwania

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0”, pt. „Polska dyplomacja naukowa – dokonania i wyzwania”.

 
Debata odbędzie się w formie online 23 września 2021 roku o godzinie 18:00, na kanale Youtube Blogpressportal.
Link do transmisji udostępnimy wkrótce.
 
W dyskusji udział wezmą:
  • Prof. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku;
  • Prof. Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej;
  • Dr Monika Szkarłat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Moderatorem debaty będzie:
  • Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Nasi eksperci pochylą się nad następującymi zagadnieniami:

  • dyplomacja naukowa – czym jest i dlaczego jest ważna?
  • nauka jako dyplomatyczne soft power;
  • potencjał polskiej nauki na świecie – dzięki czemu jesteśmy znani, dzięki czemu możemy być znani?
  • narzędzia polskiej dyplomacji naukowej;
  • osiągnięcia i problemy polskiej dyplomacji naukowej.

Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie organizuje w tym roku trzecią edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0”.
Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.
Przyświeca nam przekonanie, że powyższa idea jest zbieżna z intuicją Patrona Fundacji, Prof. Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Był on zdania, że tylko prawda o historii Polski i świata pomaga zrozumieć sens przeszłości. To zaś stanowi istotny krok ku formułowaniu ambitnych planów odnoszących się do teraźniejszości i przyszłości. Dlatego historia stanowi komponent racji stanu.
W 2021 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z Francją, Wielką Brytanią i USA, uwypuklając zwłaszcza kwestię wspólnoty wartości wyłaniających się z dziedzictwa myśli polityczno-społecznej, zwłaszcza republikańskiej, liberalnej i konserwatywnej. Uzupełnieniem cyklu będą dwie debaty problemowe dotyczące miejsca Polski w trajektoriach rozwojowych regionów Europy na przestrzeni dziejów oraz polskiej dyplomacji naukowej.
Projekt zakłada zorganizowanie 8 debat z udziałem naukowców, publicystów, przedstawicieli instytucji publicznych bądź organizacji pozarządowych. Sądzimy, że tylko taki dobór panelistów, reprezentujących różne poglądy, zapewni po raz kolejny szerokie i możliwie obiektywne spojrzenie na proponowane tematy. Każde spotkanie poprowadzi moderator, oddając po dyskusji głos publiczności.
Pokłosiem dwóch poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację im. Janusza Kurtyki pod redakcją dr. Damiana Bębnowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. nauki. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.
Z publikacjami można zapoznać się poniżej:
Tom 1 (2019): https://fundacjakurtyki.pl/premiera-ksiazki-historia…/
Tom 2 (2020): https://fundacjakurtyki.pl/historia-prawda…/
Tegoroczną edycję również planujemy zwieńczyć kolejnym tomem naszej książki.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych debat.

tagi

podziel się