Polska-Włochy w XX i XXI w.

Fundacja im. Janusza Kurtyki organizuje w tym roku piątą edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0”. Kolejne spotkanie cyklu poświęcone będzie relacjom polsko-włoskimi pt.: „Polska – Włochy w XX i XXI w”. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line i będzie transmitowane na kanale youtube Blogpress.pl w dniu 26 października 2023 r. o godz. 18:00.

Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.

W 2023 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z: Watykanem, Włochami, krajami bałkańskimi, krajami Beneluksu, krajami Półwyspu Iberyjskiego oraz Dyplomacji Rządu RP na Uchodźstwie.

Pokłosiem czterech poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.

Podczas najbliższej rozmowy poruszone będą następujące zagadnienia:

  • stosunki polsko-włoskie w okresie międzywojennym
  • Włochy a Holokaust
  • miejsce Włoch w polityce Polski Ludowej
  • współczesna kooperacja Polski i Włoch: współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna
PANELIŚCI:
  •  

(Uniwersytet Wrocławski) prawnik i politolog, Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polskiej myśli politycznej i prawnej okresu międzywojennego oraz jej stosunku do totalitaryzmów z szczególnym uwzględnieniem włoskiego faszyzmu. Ponadto znawca nie tylko polskiej, ale i ukraińskiej myśli politycznej oraz prawnej. Najważniejsze prace: Włoski faszyzm i niemiecki narodowy socjalizm w poglądach ideologów Narodowej Demokracji 1926-1939 (Wrocław 2001), Włoski faszyzm w polskiej myśli politycznej i prawnej 1922-1939 (Wrocław 2007), Amica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu 1922-1939. Wybór pism, (Kraków 2004), Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933-1939. Wybór pism (Kraków 2005) W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939 (Kraków 2008). „Świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił…” : wspomnienia dyplomaty / Jana Stanisława Łosia, Kraków (2017). Redaktor naczelny Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych. Członek Stowarzyszenia Naukowców Polskich na Litwie w Wilnie, współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

 

  •  

urodzony w 1969 roku w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Profesor zwyczajny, kierownik Pracowni Historii Wojskowej na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat obroniony w 1999 roku, zaś habilitacja w 2008. Tytuł profesora odebrał z rąk Prezydenta RP w 2019 roku. Stażysta Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, Akademii Wojsk Piechoty im. Piotra Sahajdacznego we Lwowie i Instytutu Ukrainoznawstwa im. Krypjakewicza we Lwowie. Członek Komitetu Zespołu Historii Wojskowości przy Komitecie nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Promotor 9 rozpraw doktorskich z historii i politologii. Autor blisko 400 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 30 książek. Publikuje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Estonii i Rosji. Naukowo zajmuje się historią wojen i wojskowości od czasów nowożytnych do końca XX wieku.

  •  
moderator
  •  

literaturoznawca, językoznawca oraz historyk, pracuje jako adiunkt na Wydziale filologicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego badania i publikajce naukowe dotyczą przede wszystkim dziedziny językoznawstwa, szczególnie leksykografii dwujęzycznej włosko-polskiej, polsko-włoskiej oraz włosko-czeskiej i czesko-włoskiej, historii gramatyk języka włoskiego dla Polaków, historii nauczania języka włoskiego w Polsce a także innych historycznych kontaktów włosko-polskich. Autor różnych monografii i artykułów popularno-naukowych dotyczących Polski, przetłumaczył na język włoski dwie powieści pisarza Marka Hłaski.

TRANSMISJA DEBATY

tagi

podziel się