Polski ruch oporu w czasie II wojny światowej. Webinar z dr. Markiem Szymaniakiem

Fundacja im. Janusza Kurtyki i Polska Macierz Szkolna w Londynie zaprasza na spotkanie z polskim historykiem Dr Markiem Szymaniakiem.  Wydarzenie nosi tytuł: “Polski ruch oporu w czasie II wojny światowej. Webinar z Dr Markiem Szymaniakiem” i odbędzie się 19 listopada 2022 r. o godz. 10:00🇬🇧/ godz. 11:00 🇵🇱 online na zoom oraz na youtube na kanale Blogpress.pl

Dyskusja będzie oscylować wokół działalności podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej.

Spotkanie transmitowane będzie on-line na kanale youtube Blogpress.pl oraz na zoom w języku polski i angielskim. Uwaga! Spotkanie dla słuchaczy z Wielkiej Brytanii rozpocznie się o godzinie 10.00 czasu lokalnego, a dla słuchaczy z Polski o godzinie 11.00 czasu polskiego.

Link transmisja zoom🇵🇱🇬🇧: https://bit.ly/3SVnmFK
Link transmisja youtube🇵🇱: https://bit.ly/3s21ZHo

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Ziarna Historia 2.0. Pola wiedzy”

PROGRAM SPOTKANIA
sobota, 19 listopada 2022
Rozpoczęcie spotkania przez Panią dr Elżbietę Barrass - Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie
sobota, 19 listopada 2022
sobota, 19 listopada 2022
Przywitanie słuchaczy przez Dr Damiana Bębnowskiego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki
sobota, 19 listopada 2022
sobota, 19 listopada 2022
Wykład Dr Marka Szymaniaka
sobota, 19 listopada 2022
sobota, 19 listopada 2022
Sesja pytań i odpowiedzi
sobota, 19 listopada 2022
gość spotkania:
  •  

muzealnik i historyk specjalizujący się w dziejach Polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej i historii totalitarnego zniewolenia Polski po 1944 roku. W latach 2006-2017 edukator i pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, od 2017 r. pracuje w Muzeum II Wojny Światowej na stanowisku kierownika działu naukowego, edukacyjnego i wydawnictwa MIIWŚ, a obecnie jako zastępca dyrektora MIIWŚ ds. naukowych. Swoje zainteresowania naukowe aktualnie koncentruje na niemieckiej okupacji ziem polskich wchodzących od 1941 roku w skład Komisariatów Rzeszy Wschód i Ukraina. Poza tym bada historię aparatu represji PRL przede wszystkim w zakresach kadrowym i ewolucji struktur oraz dzieje Okręgu Pomorskiego AK w latach 1940-1944 i historię polskiego powojennego podziemia niepodległościowego

W latach 2017–2018 odpowiadał za przygotowanie treści i realizację procesu zmian i uzupełnień wprowadzanych na ekspozycji głównej Jest jednym z pomysłodawców powstania rocznika MIIWŚ „Wojna i Pamięć”, a od 2018 r. działa jako jego redaktor tematyczny. Jest współautorem scenariusza wystawy czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy w czasie II wojny światowej”. W 2019 r. koordynował organizację międzynarodowej konferencji naukowej „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler–Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”, a w 2020 r. organizację konferencji „Polegli na Westerplatte. Groby i szczątki westerplatczyków w świetle badań archeologicznych, genetycznych i historycznych oraz w kontekście procedur prawnych”. Współredagował tom pokonferencyjny Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych.

Od 2018 r. jest członkiem Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki.

W 2016 r. został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę „za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski”, a w 2018 r. otrzymał Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

moderator:
  •  

Biolog, absolwentka Birkbeck, University of London. Nauczycielka nauk przyrodniczych w gimnazjum i biologii w liceum. Od wielu lat związana z edukacją polonijną jako nauczycielka i dyrektor szkoły. Juror konkursu Być Polakiem. Członek Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie (od 2021 r. Prezes).

Współorganizator
  •  
polska macierz szkolna
książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Transmisja debaty on-line na youtubie na kanale Blogpress.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

znaki_strona_www

tagi

podziel się