Premiera książki „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat”

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat” to najnowsza publikacja Fundacji im. Janusza Kurtyki, poruszająca zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej i historycznej Polski, na tle ważnych wydarzeń historycznych kształtujących relacje z wybranymi państwami i narodami.

„Wydawnictwo prezentowane Czytelnikowi wieńczy pierwszą odsłonę dużego projektu pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” Polegał on na zorganizowaniu w latach 2018-2019 cyklu debat, który został podzielony na cztery części, przy czym każda podejmowała problematykę relacji Polski z kluczowymi partnerami: Niemcami, Izraelem, Rosją i Ukrainą. Zespół Fundacji dostrzegł bowiem lukę dotyczącą jakości stosunków z wymienionymi państwami. Okazuje się, że ich dynamika wynika często z trudnych doświadczeń historycznych. Każda dyskusja opierała się na dwóch zasadniczych wymiarach. Z jednej strony, rozmówcy nakreślali diagnozę problemów dyplomatycznych wynikających ze wspólnej historii Polski i partnerów. Z drugiej zaś próbowali formułować recepty dla instytucji państwowych w celu budowania trwałych i wymiernych relacji obustronnych. Książka stanowi zapis konfrontacji poglądów w tym zakresie.”

 – fragment wstępu, Bębnowski Damian (red.), „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat”, Warszawa 2019.


Idea projektu

Projekt „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”, organizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki, to cykl debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

 

Format

 

W ramach projektu odbyło się 13 dyskusji z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, prawników, dyplomatów i publicystów. Debaty wchodzące w skład cyklu pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne, dotyczące relacji polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich. Każda z debat prowadzona była przez eksperta, moderującego spotkanie i angażowała trzech panelistów, prezentujących spojrzenie na analizowane zagadnienia z różnych perspektyw, dając słuchaczom szeroki ogląd omawianego problemu wraz ze stosowną argumentacją.

 

Potrzeba realizacji

 

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i wymienionych wyżej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

 

Publikacja dostępna jest na licencji CC BY NC ND Creative Commons.

Cykl stanowi część projektu „Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 

tagi

podziel się