Przestrzeń polskiej Niepodległości – zapis debaty

Fundacja im. Janusza Kurtyki w dniu 24 października 2018 r., zorganizowała konferencję pt. Przestrzeń polskiej Niepodległości, podczas której uroczyście wręczono Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Spotkanie odbyło się w Pałacu Belwederskim, przy ul. Belwederskiej 54/56 w Warszawie. Poniżej do pobrania dostępna jest publikacja Dwie Niepodległości 1918 – 1989 – zapis debat stanowiąca podsumowanie Konferencji

Konferencja składała się z trzech części. O godz. 14.00 nastąpiło jej uroczyste otwarcie, podczas którego dokonano podsumowania Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz wręczono Nagrodę jak i wyróżnienia w Konkursie.

Po wręczeniu odbył się Koncert Muzyczny, następnie debata naukowa pt. Dwie niepodległości 1918-1989, w której udział wzięli prof. Antoni Dudek, prof. Marek Cichocki oraz Laureat Konkursu. Moderatorem debaty był prof. Filip Musiał.

Fundacja organizuje Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki po raz drugi. W zeszłorocznej edycji konkursu pt. Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami – dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX wieku nagrodzona została książka Prof. Tadeusza Wolszy “To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie książki na język angielski oraz wydanie jej za granicą. Sam Konkurs jest jedną z najważniejszych płaszczyzn działania Fundacji, której celem jest promocja polskiej historii poza granicami kraju.

Poniżej sylwetki prelegentów biorących udział w debacie:

Prof. Marek Cichocki – germanista, filozof, politolog, historyk idei politycznych, publicysta, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie oraz profesor wizytujący w Kolegium Europejskim w Natolinie. Członek Collegium Invisibile. W 1998 r. obronił doktorat z filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 2013 r. uzyskał habilitację w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera w Sankt Augustin, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Uniwersytetu w Tybindze. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Był dyrektorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, dyrektorem programowym w Centrum Europejskim Natolin oraz redaktorem naczelnym periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Od 2007 r. doradca społeczny Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 2003 r. wydawca i redaktor naczelny rocznika „Teologia Polityczna”. Współprowadzący program „Trzeci punkt widzenia” w TVP Kultura. Zainteresowania badawcze: historia idei politycznych, myśl konserwatywna, współczesne problemy społeczno-polityczne, stosunki międzynarodowe. Autor wielu książek, artykułów naukowych i publicystycznych, esejów. Opublikował m.in.: Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii (Warszawa 2018); Problem politycznej jedności w Europie (Warszawa 2012);  (Kraków 2005). 

Prof. Antoni Dudek – politolog, historyk, publicysta, pracownik Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1994 r. obronił doktorat, a w 2004 r. uzyskał habilitację na macierzystej uczelni. Od 2009 r. profesor nauk humanistycznych. W latach 2011-2014 kierownik Katedry Współczesnej Polityki Polskiej UJ. W latach 2000-2006 naczelnik Wydziału Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych w Instytucie Pamięci Narodowej. W latach 2006-2010 doradca Prezesa IPN, Prof. Janusza Kurtyki. W latach 2011-2016 członek Rady IPN (od 2015 r. jako przewodniczący). W latach 2002-2009 członek redakcji periodyku „Pamięć i Sprawiedliwość”. Konsultant filmów dokumentalnych i seriali telewizyjnych. Prowadzący lub współprowadzący programy radiowe i telewizyjne (Ćwierćwiecze i Retrospekcje w Programie II Polskiego Radia oraz Ex Libris w TVP Historia). Członek jury Konkursu „Książka Historyczna Roku” (od 2016 r. jako przewodniczący) oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Zainteresowania badawcze: najnowsza historia Polski, współczesny system polityczny Polski, polska polityka zagraniczna, marketing polityczny, służby specjalne w Polsce. Autor lub współautor wielu monografii, haseł w słownikach i leksykonach, edycji źródłowych, artykułów naukowych i publicystycznych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Redaktor opracowań naukowych. Opublikował m.in.: Historia polityczna Polski 1989-2015 (Kraków 2016)Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 (Kraków 2014); Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy (Kraków 2000).  

Moderator:

Prof. Filip Musiał – politolog i historyk, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Zeszyty Historyczne WiN-u”, członek redakcji kwartalnika naukowego „Horyzonty Polityki”, redaktor popularnonaukowej serii „Z Archiwów Bezpieki – Nieznane Karty PRL” oraz naukowych serii wydawniczych „Niezłomni”„Normatywy Aparatu Represji”„Zagadnienia Źródłoznawcze”. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie, Rady Dyplomacji Historycznej, Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki, Rady Muzeum Historii Polski oraz Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Członek Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” oraz Rady Fundacji im. Janusza Kurtyki. Zainteresowania badawcze: historia Polski po 1945 r., dzieje Kościoła w PRL, aparat bezpieczeństwa i opozycja w powojennej Polsce. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu najnowszej historii Polski. 

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura – Interwencje 2018”

Partner projektu:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Partner II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:

KGHM Polska Miedź

Wydarzenie wsparli:

Fundacja Energa

Patronat medialny:

Historykon.pl
TVP Historia

Mówią Wieki

Polska Zbrojna Historia

Prosto z Mostu

tagi

podziel się