Publikacja Przegląd Przeszłość / Przyszłość

Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, towarzyszy dorocznemu Przeglądowi Przeszłość/ Przyszłość, zorganizowanemu w dniach 27–29 sierpnia 2021 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Warszawie. Jest to cykl wydarzeń, który spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, a także podsumowuje i prezentuje aktywność tej organizacji na różnych polach.

Ma on służyć integrowaniu wokół Fundacji osób, grup społecznych, firm, stowarzyszeń i instytucji, dla których zaangażowanie patriotyczne jest oczywiste i zasadnicze. Ważnym elementem inkluzji są zaproszenia do współpracy kierowane do partnerów zagranicznych. Przegląd Przeszłość/Przyszłość to także publikacja, która zbiera i opisuje szereg aktywności Fundacji. Wspólnym celem wydarzenia i wydawnictwa jest dokonanie przeglądu, a także nagrodzenie i upowszechnienie najlepszych książek oraz inicjatyw, związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii. Okazuje się bowiem, że mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają one szerzej nieznane, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dlatego wymagają szczególnego docenienia.

Wydarzenia wchodzące w skład cyklu, oraz stanowiącą odzwierciedlenie jego dynamiki i logiki niniejszą publikację, podzielić można na cztery zasadnicze sekcje. Porządkują one prezentacje tak ważnych przedsięwzięć, oddają program samego Przeglądu, odzwierciedlają całokształt działań Fundacji, a w konsekwencji budują żywy i dynamiczny pomnik Patronowi Fundacji, prof. Januszowi Kurtyce (1960–2010).

Z całością publikacji można zapoznać się poniżej


tagi

podziel się