Raport „Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą” już dostępny!

Fundacja im. Janusza Kurtyki w ramach swojej działalności naukowej wydała swój pierwszy autorski raport pt. „Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą”. Publikacja ta przedstawiając cytowalność krajowych badaczy przeszłości w międzynarodowym obiegu naukowym przybliża kwestię aktualnego stanu wiedzy o polskiej historii na świecie.

Autorem raportu jest dr Artur Goszczyński, pracownik naukowy Fundacji oraz adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Prace nad nim trwały niespełna sześć miesięcy. W ramach tych działań:

– przeanalizowano dorobek 809 naukowców

– wzięto pod uwagę 30 600 prac

– zaobserwowano 41 361 cytowań w językach obcych

– cytowania zaobserwowano w 39 językach obcych

Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyciągnięcie konkretnych wniosków, z których najważniejsze mówią o relatywnie niskim poziomie rozpoznawalności polskich historyków dziejów najnowszych za granicą, na co wpływ może mieć m.in. bariera językowa.

Naukowcy z innych państw chętnie odwołują się do prac polskich autorów poświęconych relacjom polsko-żydowskim w XX w. szczególnie tych podkreślających antysemickie postawy polskiego społeczeństwa.

W raporcie stwierdzono również, że w dorobku polskich badaczy brakuje głośnych prac, które byłyby szerzej komentowane za granicą, a także to, że aktywność publiczna i medialna historyków wpływa na ich rozpoznawalność

Wydany przez Fundację raport jest pionierską publikacją poświęconą rozpoznawalności nie tylko historyków, ale generalnie polskich naukowców na świecie. W Polsce aktualnie brakuje badań, które szerzej poruszałyby ten problem, a są one ważne, dlatego iż dogłębna analiza pozwoli na opracowanie skutecznych recept na poprawienie obecnej sytuacji polskiej nauki.

Jedną z ważniejszych recept na poprawę rozpoznawalności polskich historyków, jaką wymieniono w raporcie jest postulat inicjowania tłumaczeń prac rodzimych badaczy przeszłości na języki kongresowe. Tego typu działania są już podejmowane przez Fundację im. Janusza Kurtyki w ramach jej najważniejszego projektu, jakim jest Nagroda im. Janusza Kurtyki. Nagroda ta, to nie tylko prestiż, ale właśnie przetłumaczenie zwycięskiej publikacji na j. angielski i j. niemiecki oraz jej promocja w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Raport jest dostępny w formie e-booka do pobrania poniżej. Pojawi się również w postaci papierowej w największych bibliotekach w Polsce.

tagi

podziel się