Relacja z debaty: Kryzysy imigracyjne w Europie w XX i XXI wieku

Polecamy Państwu relację z wczorajszej debaty pt. „Kryzysy migracyjne w Europie w XX i XXI w.”. Debata odbyła się z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 3.0?” Jednocześnie była to ostatnia debata w tym roku z tego cyklu. 

Naszymi gośćmi byli:

  • Dr Marta Jaroszewicz (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)
  • prof. Marek Kornat (Polska Akademia Nauk)
  • red. Michał Bruszewski (Tygodnik Solidarność)

Rozmowę moderował:

  • Maciej Wolny (Wpolsce.pl)

Panelistki pochyliły się nad rozwinięciem następujących zagadnień: 

  • Emigracja podczas I i II wojny światowej, a sprawa polska;
  • Budowa państwa IzraelPolska we współczesnej polityce Francji;
  • Zimna Wojna i jej wpływ na ruchy migracyjne na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Europy;
  • Współczesne konflikty zbrojne w kontekście migracji: Arabska Wiosna, Syria, Ukraina, Afganistan;
  • Francja we współczesnej polityce Polski;
  • Polityka państw przyjmujących migrantów w XX i XXI w. Jak było kiedyś? A jakie są dziś zachowania USA, UE, Polski, Białorusi, Turcji.

Polecamy Państwu wysłuchanie debaty, która stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Porównanie przeszłości z teraźniejszością, szukanie na płaszczyznach historii porównań czy różnic w kwestii kryzysów migracyjnych. To temat, który szczególnie dziś jest bardzo ważny i obecny w przestrzeni publicznej.

TRANSMISJA DEBATY

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0” stanowi część zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Projekt Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0″ dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

tagi

podziel się