Relacja z debaty: Miejsce Polski i Rosji w ukraińskiej myśli historycznej i politycznej

W dniu 20 października 2022 roku odbyła się debata : „Miejsce Polski i Rosji w ukraińskiej myśli historycznej i politycznej” . Wydarzenie to odbywało się w ramach projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały cykl w 2022 roku dotyczy relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji.

Dyskusja oscylowała wokół następujących zagadnień:

  • historiografia ukraińska w XIX–XX w. – budowanie tożsamości narodowej i państwowej
  • konfrontacje z myślą historyczną i polityczną Polski oraz Rosji
  • współczesna polityka historyczna Ukrainy: główne węzły pamięci o XX w. (Wielki Głód, homo sovieticus)
  • ukraińska myśl historyczna i polityczna po 1945 r.
  • kontrowersje historyczne a polityka Kijowa, Warszawy, Moskwy
  • przejawy pojednania
PANELIŚCI:
  •  

dr hab. Tomasz Stryjek, historyk i politolog, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się ideologiami narodowymi oraz współczesną polityką pamięci w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszym rzędzie w Ukrainie. Opublikował m.in.: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (Toruń 2013), Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci (Warszawa 2014), Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii (Warszawa 2020), (red. wraz z V. Sklokinem) Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami (Warszawa 2021), (red. wraz z J. Konieczną -Sałamatin) The Politics of Memory in Poland and Ukraine. From Reconciliation to De-conciliation (Routledge, London – New York 2022).

  •  

Dr Łukasz Adamski – wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego, historyk oraz ekspert ds. międzynarodowych, specjalizujący się w analizie rosyjskiej i ukraińskiej polityki zagranicznej. W 2014 był sprawozdawcą Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Autor licznych prac naukowych, m.in. „Dokumentów do historii stosunków polsko-sowieckich 1939-1945” oraz artykułów publicystycznych. Redaktor naczelny pisma naukowego „AREI”. Członek redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego.

 

 

  •  

doktor habilitowany, prof. UAM, historyk, pracownik Zakładu Studiów Wschodnich na Wydziale Historii UAM,  zainteresowania badawcze historia najnowsza i współczesna sytuacja państw Europy Wschodniej, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych opublikowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w tym monografii: Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008; redaktor następujący prac zbiorowych: Polska wobec transformacji na Wschodzie, Poznań 1996, Rozumieć Rosję. Tropy, Poznań 1997, Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, Poznań 1999, W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, Poznań 2016.

MODERATOR:
  •  

absolwent uniwersytetów w Szczecinie i Rzeszowie. Historyk, sowietolog, nauczyciel akademicki, dr nauk humanistycznych. Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim. Stypendysta Rządu RP (dwukrotnie), Fundacji „Kronos” im. Augusta hr. Cieszkowskiego, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie. Kilkukrotny stażysta Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie oraz Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Transmisja debaty odbyła się na youtubie na kanale Blogpress.pl. Nagranie spotkania dostępne jest na kanale youtube Fundacji.

Zadanie finansowane z budżetu Państwa ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

podziel się