Relacja z debaty: Miejsce Polski w geopolityce Rosji a wojna na Ukrainie

W dniu 3 listopada 2022 roku odbyła się debata: „Miejsce Polski w geopolityce Rosji a wojna na Ukrainie”. Wydarzenie to odbywało się w ramach projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały cykl w 2022 roku dotyczy relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji.

Dyskusja oscylowała wokół następujących zagadnień:

  • zarys relacji Polski z Rosją i Ukrainą po 1991 r.
  • dyplomacja Polski wobec Rosji putinowskiej w latach 2000–2014
  • aneksja Krymu w 2014 r.: działania Polski wobec Ukrainy i Rosji
  • Polska a nowa faza wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 r.
PANELIŚCI:
  •  
  •  

Doradca ministra obrony narodowej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, generał broni i dowódca Wojsk Lądowych RP. Podczas pełnienia funkcji dowódcy Wojsk Lądowych stawiał na współpracę pomiędzy Polską a innymi państwami poprzez m.in. wspólne ćwiczenia.

W 2005 roku był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW w Iraku. Był odpowiedzialny za zminimalizowanie liczby ataków rebeliantów na tym terytorium. Po objęciu stanowiska dowódcy Wojsk Lądowych w 2006 zwiększył liczbę żołnierzy stacjonujących w Afganistanie.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Ukończył kurs zarządzania zasobami strategicznymi w Studium Podyplomowym Monterey w Kalifornii, USA.

  •  

analityk zajmujący się sprawami bezpieczeństwa i obronności. Specjalizuje się w szeroko pojętych kwestiach bezpieczeństwa narodowego, procesów decyzyjnych w polityce obronnej oraz relacjach międzynarodowych. Publikuje analizy oraz komentarze odnoszące się do takich kwestii jak działania poniżej progu wojny, działania i operacje specjalne, działania w domenie informacyjnej. Pracuje jako starszy redaktor w Grupie Defence24, a jego teksty pojawiają się w serwisach tematycznych Defence24, Infosecurity24, Space24 oraz Cyberdefence24. Uczestnik licznych konferencji naukowych, seminariów oraz kongresów w Polsce i za granicą. Jest również wykładowcą akademickim na UAM w Poznaniu. Od 2022 r. współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jako ekspert zewnętrzny.

  •  

ukończył historię na Uniwersytecie w Białymstoku i specjalistyczne studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert ds. wschodnich, przez wiele lat pracował jako dziennikarz i analityk. Jest autorem wielu książek i publikacji dotyczących kuluarów rosyjskiej polityki.

MODERATOR:
  •  

dziennikarz,  przez 16 lat ( 1990-2006) korespondent Sekcji Polskie BBC specjalizująca się w tematyce związanej z państwami byłego ZSRR.  Maria Przełomiec jest autorem lub współautorem kilku specjalistycznych analiz, w tym wydanych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych raportów: Czeczenia – niepodległość czy ograniczona suwerenność (1997), Rosja 2000 – koniec i początek epoki, Wymiar wschodni UE, szansa czy idée fixe polskiej polityki? (2002),  The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention Ukraine’s complex transition (Peter Lang – International Academic Publishers 2014),  a także książki Ukraina na zakręcie (wyd. Trio, 2005) oraz Tymoszenko-historia niedokończona (wyd Niecałe 2012)  Od lutego 2007 roku prowadzi w TVP Info cykliczny program „Studio Wschód” poświęcony sytuacji polityczno-społecznej w krajach byłego ZSRS. Współpracuje ze Studium Europy Wschodniej UW, jest sekretarzem rady fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, oraz członkiem rady programowej Centrum im Juliusza Mieroszewskiego

Transmisja debaty odbyła się na youtubie na kanale Blogpress.pl. Nagranie spotkania dostępne jest na kanale youtube Fundacji.

Zadanie finansowane z budżetu Państwa ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

podziel się