Relacja z debaty Polska a Watykan w XX i XXI w.

Fundacja im. Janusza Kurtyki organizuje w tym roku piątą edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0”. Pierwsze spotkanie cyklu poświęcone było relacjom Polski i Stolicy Apostolskiej – „Polska a Watykan w XX i XXI w”. Wydarzenie odbyło się w formule on-line w dniu 5 października 2023 r. o godz. 18:00.

Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.

W 2023 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z: Watykanem, Włochami, krajami bałkańskimi, krajami Beneluksu, krajami Półwyspu Iberyjskiego oraz Dyplomacji Rządu RP na Uchodźstwie.

Pokłosiem czterech poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.

Podczas rozmowy poruszane były następujące zagadnienia:

  • konstrukcja stosunków dyplomatycznych II RP ze Stolicą Apostolską w okresie międzywojennym
  • Stolica Apostolska a losy obywateli polskich w okresie II wojny światowej
  • Stolica Apostolska a Holokaust
  • Polska a Watykan po 1945 r.
  • przełom 1978 r.: Polak na tronie piotrowym – „nowa polityka wschodnia” Casaroliego; stosunki z Polską Ludową
  • upadek komunizmu i era Sodano; relacje Polski i Stolicy Apostolskiej do 2005 r.
  • stosunki polsko-watykańskie: pontyfikaty Benedykta XVI i Franciszka
PANELIŚCI:
  •  
  •  
moderator
  •  

Nagranie z debaty dostępne poniżej:

tagi

podziel się