Relacja z debaty Polska-Beneluks w XX i XXI w.

Fundacja im. Janusza Kurtyki organizuje w tym roku piątą edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0”. Kolejne spotkanie cyklu poświęcone było relacjom Polski i państw Beneluksu: „Polska – Beneluks w XX i XXI w”. Wydarzenie odbyło się w dniu 19 października 2023 r. o godz. 18:00.

Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.

W 2023 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z: Watykanem, Włochami, krajami bałkańskimi, krajami Beneluksu, krajami Półwyspu Iberyjskiego oraz Dyplomacji Rządu RP na Uchodźstwie.

Pokłosiem czterech poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.

Podczas rozmowy poruszone były następujące zagadnienia:

  • aktywność dyplomacji II RP wobec Belgii, Holandii i Luksemburga w okresie międzywojennym
  • Belgia, Holandia, Luksemburg a Holokaust
  • Beneluks a Polska Ludowa: stosunki polityczne i gospodarcze
  • miejsce państw Beneluksu w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.
  • przykłady współpracy: polityka, gospodarka, kultura
  • kooperacja Polski i  Beneluksu w strukturach europejskich
PANELIŚCI:
  •  

Ukończył studia z filologii angielskiej i niderlandzkiej na Uniwersytecie Warszawskim, studiował na Uniwersytecie w Lejdzie oraz na Uniwersytecie w Utrechcie jako stypendysta Niderlandzkiej Fundacji Uniwersyteckiej na rzecz Współpracy Międzynarodowej (NUFFIC). Doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa, zajmuje się badaniami nad kontaktami polsko-niderlandzkimi i polsko-belgijskimi w literaturze i kulturze, a także komparatystyką literacką i kulturową. Napisał kilka książek o kulturze niderlandzkiej w dawnych Niderlandach, m.in. A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650) (Lublin 2013). Autor wielu artykułów naukowych o średniowiecznej i wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej, zwłaszcza w zakresie związków między literaturą a religią w „Krajach Nizin”. Popularyzuje w Polsce postać św. Tytusa Brandsmy, holenderskiego karmelity, męczennika II Wojny Światowej. Jest członkiem międzynarodowych organizacji niderlandystycznych. Kieruje Katedrą Literatury Niderlandzkiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest kuratorem Koła Naukowego Studentów Filologii Niderlandzkiej KUL. W wolnym czasie tłumaczy poezję niderlandzką i prowadzi blog.  

  •  

politolożka, adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących: przemian cywilizacyjnych, polityki społecznej, ruchów migracyjnych, polityki imigracyjnej RP, bezpieczeństwa socjalnego, Polonii holenderskiej, stosunków polsko-holenderskich w tym monografii Polacy w Holandii. Przeszłość i teraźniejszość, Toruń 2003, wykładowczyni i egzaminatorka akredytowana  przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

moderator
  •  

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2017); studia magisterskie: kulturoznawstwo w zakresie amerykanistyki (Uniwersytet Jagielloński, 2008). Stypendystka Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2012) oraz Roosevelt Institute for American Studies (Middelburg, Holandia, 2011).

Nagranie z debaty poniżej

tagi

podziel się